Středoevropská komparativní studia
Uchazeči
Podrobné informace
Středoevropská komparativní studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Den otevřených dveří se koná na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 11:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové

Písemná část:

1. esej na jedno ze tří historicko-politických témat - max. 30 bodů

Poznámka: Eseje jsou psány v jazyce dle požadavků příslušného oboru středoevropských komparativních studií (kombinovaná forma) angličtina nebo němčina.

2. test ověřující historické, kulturní, politické a geografické znalosti – max. 70 bodů

Ústní část: max. 60 bodů

1. Pohovor ověřující znalosti v rámci zaměření na příslušný region, včetně ověření znalostí cizích jazyků

Poznámka: Ověření znalosti cizího jazyka u ústní zkoušky zahrnuje u středoevropských studií překlad odborného textu (němčina nebo angličtina, vždy však musí jít o jiný jazyk, než byl ten, v němž byla napsána esej); samotná zkouška může probíhat jak v češtině, tak v němčině;

2. Motivace ke studiu vycházející ze seznamu přečtené literatury (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímací zkoušky)

Bližší informace na Institutu mezinárodních studií U kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, http://ims.fsv.cuni.cz.


Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Středoevropská komparativní studia nabízí studijní plán zprostředkovávající znalosti a analyticko-syntetické dovednosti zaměřené na moderní dějiny a současný vývoj střední Evropy. Obor svým komparativním pojetím umožní identifikovat, pochopit a didakticky zpracovat hlavní limity a manévry české společnosti a státu v kontextu proměňujícího se vnějšího světa.

Garantem studijního oboru je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Uplatnění absolventů:

Absolventi IMS disponují kvalifikovanou schopností analýzy a interpretace založenou na rozsáhlé a hluboké znalosti studovaných teritorií. Uplatňují se jako analytici a poradci v mezinárodních odděleních vládních a nevládních institucí a privátních společností, např. na Ministerstvu zahraničních věcí, Kanceláři prezidenta ČR, Evropské komisi, OBSE, nadaci Člověk v tísni nebo v Asociaci pro mezinárodní otázky. Absolventi IMS pracují rovněž jako komentátoři politického, hospodářského a kulturního vývoje zahraničních zemí, mj. v České televizi, ČTK, Lidových novinách; řada z nich však také pokračuje v akademické kariéře na Univerzitě Karlově i mimo ni.

Středoevropská komparativní studiaDen otevřených dveří se koná na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 11:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové

Písemná část:

1. esej na jedno ze tří historicko-politických témat - max. 30 bodů

Poznámka: Eseje jsou psány v jazyce dle požadavků příslušného oboru středoevropských komparativních studií (kombinovaná forma) angličtina nebo němčina.

2. test ověřující historické, kulturní, politické a geografické znalosti – max. 70 bodů

Ústní část: max. 60 bodů

1. Pohovor ověřující znalosti v rámci zaměření na příslušný region, včetně ověření znalostí cizích jazyků

Poznámka: Ověření znalosti cizího jazyka u ústní zkoušky zahrnuje u středoevropských studií překlad odborného textu (němčina nebo angličtina, vždy však musí jít o jiný jazyk, než byl ten, v němž byla napsána esej); samotná zkouška může probíhat jak v češtině, tak v němčině;

2. Motivace ke studiu vycházející ze seznamu přečtené literatury (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímací zkoušky)

Bližší informace na Institutu mezinárodních studií U kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, http://ims.fsv.cuni.cz.


Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Středoevropská komparativní studia nabízí studijní plán zprostředkovávající znalosti a analyticko-syntetické dovednosti zaměřené na moderní dějiny a současný vývoj střední Evropy. Obor svým komparativním pojetím umožní identifikovat, pochopit a didakticky zpracovat hlavní limity a manévry české společnosti a státu v kontextu proměňujícího se vnějšího světa.

Garantem studijního oboru je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Uplatnění absolventů:

Absolventi IMS disponují kvalifikovanou schopností analýzy a interpretace založenou na rozsáhlé a hluboké znalosti studovaných teritorií. Uplatňují se jako analytici a poradci v mezinárodních odděleních vládních a nevládních institucí a privátních společností, např. na Ministerstvu zahraničních věcí, Kanceláři prezidenta ČR, Evropské komisi, OBSE, nadaci Člověk v tísni nebo v Asociaci pro mezinárodní otázky. Absolventi IMS pracují rovněž jako komentátoři politického, hospodářského a kulturního vývoje zahraničních zemí, mj. v České televizi, ČTK, Lidových novinách; řada z nich však také pokračuje v akademické kariéře na Univerzitě Karlově i mimo ni.