Vědecká ocenění_archiv
Vědecká ocenění
Vědecká ocenění_archiv
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

2008

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Cenu Libellus Primus za rok 2007 za vědeckou publikaci Sociologická teorie, Příběh krize a fragmentace – projekt obnovy a rekonstrukce (SocioLOgické Nakladatelství, Praha 2007).


Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.

Zlatá medaile za zásluhy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.

Cena ČSE za dlouhodobý přínos rozvoji českého ekonomického učení2007

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, DrSc.

Cenu rektora Univerzity Karlovy v oborech společenskovědních v roce 2006 za vědeckou publikaci Společnost pozdní doby


Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Cenu W. Felczaka a H. Wereszyckého za vědeckou publikaci Dvě století střední Evropy (Argo, 2006), která byla oceněna jako nejlepší práce o dějinách středoevropského regionu pro tento rok.


Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland


Nina Lohmann, M.A.

Preis der Historischen Kommision für die böhmischen Länder


2006

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. Z kapitalismu do socialismu a zpět. Praha, Karolinum 2005.

Cena rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2005 v oboru společenskovědním


Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. a Doc. PhDr. Jan Jirák

Cena ministra školství za realizaci výstavy Zlaté časy médii


Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Cena Magnesia Litera v kategorii naučná literatura


Prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.

Cena ČSE za dlouhodobý přínos rozvoji českého ekonomického učení


2005

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.: Großes Goldenes Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich


Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.: Cena Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky ČR


PhDr. Antonín Rašek: Zlatá medaile, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, medaile za zásluhy2004

Doc. PhDr. Lenka Rovná, CSc.: Chevalier de L´Ordre National du Mérite. Jmenována francouzským prezidentem Chiracem rytířkou Řádu za zásluhy.


Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.: Alena Brunovská Award, sdružení NISPAcee za vynikající výkony při výuce v oblasti veřejné správy.2003

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. : Důstojník v Řádu akademických palem (Francie)


Ing. Ondřej Schneider, MPhil. Ph.D. získal RWE-Transgas Chair


Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. získal ČSOB Chair;


Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. : Rytíř v Řádu akademických palem (Francie);


Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. : Zlatá medaile UK.


Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. : Roy Chinmoy Award Lifting up the World with a Oneness Heart.2002

Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.: Československo a pobaltské státy 1918 – 1939. Praha Karolinum 2001.

Cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2001 v oboru společenskovědním.


Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Medaile Za zásluhy udílená prezidentem ČR


2001

Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, Libri 2000.

Cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2000 v oboru společenskovědním.2000

Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc. obdržel za své celoživotní vědecké dílo a za desetiletou vědeckou diplomatickou práci v čele Česko německé komise historiků Velký spolkový kříž za zásluhy, který mu udělil president BRD Johannes Rau v srpnu 2000, dále obdržel Zlatou pamětní medaili UK.


1996

Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Goethe-MedailleVědecká ocenění_archiv

2008

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Cenu Libellus Primus za rok 2007 za vědeckou publikaci Sociologická teorie, Příběh krize a fragmentace – projekt obnovy a rekonstrukce (SocioLOgické Nakladatelství, Praha 2007).


Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.

Zlatá medaile za zásluhy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.

Cena ČSE za dlouhodobý přínos rozvoji českého ekonomického učení2007

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, DrSc.

Cenu rektora Univerzity Karlovy v oborech společenskovědních v roce 2006 za vědeckou publikaci Společnost pozdní doby


Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Cenu W. Felczaka a H. Wereszyckého za vědeckou publikaci Dvě století střední Evropy (Argo, 2006), která byla oceněna jako nejlepší práce o dějinách středoevropského regionu pro tento rok.


Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland


Nina Lohmann, M.A.

Preis der Historischen Kommision für die böhmischen Länder


2006

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. Z kapitalismu do socialismu a zpět. Praha, Karolinum 2005.

Cena rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2005 v oboru společenskovědním


Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. a Doc. PhDr. Jan Jirák

Cena ministra školství za realizaci výstavy Zlaté časy médii


Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Cena Magnesia Litera v kategorii naučná literatura


Prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.

Cena ČSE za dlouhodobý přínos rozvoji českého ekonomického učení


2005

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.: Großes Goldenes Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich


Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.: Cena Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky ČR


PhDr. Antonín Rašek: Zlatá medaile, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, medaile za zásluhy2004

Doc. PhDr. Lenka Rovná, CSc.: Chevalier de L´Ordre National du Mérite. Jmenována francouzským prezidentem Chiracem rytířkou Řádu za zásluhy.


Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.: Alena Brunovská Award, sdružení NISPAcee za vynikající výkony při výuce v oblasti veřejné správy.2003

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. : Důstojník v Řádu akademických palem (Francie)


Ing. Ondřej Schneider, MPhil. Ph.D. získal RWE-Transgas Chair


Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. získal ČSOB Chair;


Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. : Rytíř v Řádu akademických palem (Francie);


Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. : Zlatá medaile UK.


Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. : Roy Chinmoy Award Lifting up the World with a Oneness Heart.2002

Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.: Československo a pobaltské státy 1918 – 1939. Praha Karolinum 2001.

Cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2001 v oboru společenskovědním.


Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Medaile Za zásluhy udílená prezidentem ČR


2001

Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, Libri 2000.

Cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2000 v oboru společenskovědním.2000

Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc. obdržel za své celoživotní vědecké dílo a za desetiletou vědeckou diplomatickou práci v čele Česko německé komise historiků Velký spolkový kříž za zásluhy, který mu udělil president BRD Johannes Rau v srpnu 2000, dále obdržel Zlatou pamětní medaili UK.


1996

Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

Goethe-Medaille