Oddělení vědy
Děkanát
Oddělení vědy
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Oddělení vědy je do vědecké činnosti fakulty zapojeno šířením informací prostřednictvím internetových stránek a e-mailu, aktivním vyhledáváním informací, podporou a koordinací publikační činnosti, poradenskou službou při přípravě a řešení grantových projektů a aktivní pomocí při organizování vědeckých konferencí a seminářů. Dále připravuje materiály pro jednaní vědecké rady a administrativně zajišťuje habilitační a jmenovací řízení.

Více informací naleznete v sekci Věda a výzkum na FSV UK

Adresa

Oddělení vědy

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

1. patro (č. 114)

Kontakty


Jméno a příjmeníOblasti specializaceTelefonE-mailVedoucí:
Mgr. Eva Horníčková


PRVOUK, UNCE, české grantové soutěže, GAUK, specifický vysokoškolský výzkum, hodnocení vědeckých výsledků.


222 112 267

Pracovníci:
Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.


7. rámcový program, program ERASMUS+, nadační programy, veřejné zakázky ve vědě a výzkumu, operační programy, vědecká rada.


222 112 232Bc. Simona Voráčková

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, koordinace ediční činnosti, vyhlašované vědecké ceny a soutěže.
222 112 290


Ing. Pavlína Hillerová, M.A.Horizon 2020, Norské fondy a fondy EHP


222 112 171

Oddělení vědyOddělení vědy je do vědecké činnosti fakulty zapojeno šířením informací prostřednictvím internetových stránek a e-mailu, aktivním vyhledáváním informací, podporou a koordinací publikační činnosti, poradenskou službou při přípravě a řešení grantových projektů a aktivní pomocí při organizování vědeckých konferencí a seminářů. Dále připravuje materiály pro jednaní vědecké rady a administrativně zajišťuje habilitační a jmenovací řízení.

Více informací naleznete v sekci Věda a výzkum na FSV UK

Adresa

Oddělení vědy

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

1. patro (č. 114)

Kontakty


Jméno a příjmeníOblasti specializaceTelefonE-mailVedoucí:
Mgr. Eva Horníčková


PRVOUK, UNCE, české grantové soutěže, GAUK, specifický vysokoškolský výzkum, hodnocení vědeckých výsledků.


222 112 267

Pracovníci:
Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.


7. rámcový program, program ERASMUS+, nadační programy, veřejné zakázky ve vědě a výzkumu, operační programy, vědecká rada.


222 112 232Bc. Simona Voráčková

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, koordinace ediční činnosti, vyhlašované vědecké ceny a soutěže.
222 112 290


Ing. Pavlína Hillerová, M.A.Horizon 2020, Norské fondy a fondy EHP


222 112 171