Mezinárodní teritoriální studia
Uchazeči
Podrobné informace
Mezinárodní teritoriální studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Den otevřených dveří se koná na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 19. 1. 2016 od 15:00 hod.

Základní informace

Ve školním roce 2016/2017 jsou Mezinárodní teritoriální studia pro uchazeče na magisterské úrovni otevřena v novém formátu. Dosavadní obory byly v inovované podobě transformovány na

specializace (Balkánská a středoevropská studia, Evropská studia, Německá a rakouská studia, Ruská a eurasijská studia, Severoamerická studia a Západoevropská studia) a tyto byly soustředěny do jednoho oboru. Absolventi magisterského oboru Mezinárodní teritoriální studia tak získávají diplom s uvedením oboru a jimi zvolené specializace.

Přijímací pohovory pro jednotlivé specializace jsou však organizovány v podstatě stejným způsobem, jako tomu bylo v případě původně samostatných oborů.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové:


První kolo (písemná část) zahrnuje:

 1. Odborně zaměřený test (v českém jazyce) (max. 30 bodů)

 2. Písemnou práci/esej na zadané téma v cizím jazyce (prvním jazyce) zvoleném z výběru daným podmínkami příslušné specializace (max. 70 bodů).


Druhé kolo (ústní část) zahrnuje (max. 60 bodů):

 1. Motivační rozpravu vycházející ze seznamu odborné četby, který uchazeč přinese ke zkoušce

 2. Rozpravu ověřující obecnou orientaci uchazeče v rámci jím zvolené specializace včetně prověření úrovně znalosti dalšího (druhého) cizího jazyka, opět dle zvolené specializace. Tento (druhý) jazyk musí být vždy jiný, než byl jazyk použitý v písemné části přijímacího pohovoru.


Jazyky zkoušené v písemné a ústní části podle jednotlivých specializací:


Balkánská a středoevropská studia

 • Písemná část: angličtina, němčina

 • Ústní část: bulharština, litevština, lotyština, maďarština, polština, rumunština, ruština, řečtina, srbochorvatština


Evropská studia

 • Písemná část: angličtina, francouzština, němčina

 • Ústní část: angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština


Německá a rakouská studia

 • Písemná část: němčina, angličtina

 • Ústní část: angličtina (jen pokud byla prvním jazykem němčina), francouzština, italština, němčina (vždy, pokud byla prvním jazykem v písemné části angličtina), ruština


Ruská a eurasijská studia

 • Písemná část: angličtina, ruština

 • Ústní část: angličtina, francouzština, němčina, perština/tádžičtina, ruština, turečtina/ázerbájdžánština, ukrajinština,


Severoamerická studia

 • Písemná část: angličtina

 • Ústní část: španělština, němčina, francouzština


Západoevropská studia

 • Písemná část: angličtina, francouzština, italština, španělština

 • Ústní část: angličtina, francouzština, italština, španělština, němčina

Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK
A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na UK FSV

Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.


Podmínkou je:

 1. absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

 2. získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

 3. studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia


V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta dle čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

 

 1. se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší

 2. uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží

 3. v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

C) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2016/2017 s upuštěním od přijímací zkoušky


Absolventům bakalářského studijního oboru 6702R005: Mezinárodní teritoriální studia  v prezenční formě, kteří absolvovali v akademickém roce 2015/2016 a hlásí se ke studiu na rok 2016/2017, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže během bakalářského studia dosáhli průměrného prospěchu do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky nebyla hodnocena stupněm dobře. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu též uchazeče, který by byl v akademickém roce 2015/2016 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.Mezinárodní teritoriální studiaDen otevřených dveří se koná na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 19. 1. 2016 od 15:00 hod.

Základní informace

Ve školním roce 2016/2017 jsou Mezinárodní teritoriální studia pro uchazeče na magisterské úrovni otevřena v novém formátu. Dosavadní obory byly v inovované podobě transformovány na

specializace (Balkánská a středoevropská studia, Evropská studia, Německá a rakouská studia, Ruská a eurasijská studia, Severoamerická studia a Západoevropská studia) a tyto byly soustředěny do jednoho oboru. Absolventi magisterského oboru Mezinárodní teritoriální studia tak získávají diplom s uvedením oboru a jimi zvolené specializace.

Přijímací pohovory pro jednotlivé specializace jsou však organizovány v podstatě stejným způsobem, jako tomu bylo v případě původně samostatných oborů.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové:


První kolo (písemná část) zahrnuje:

 1. Odborně zaměřený test (v českém jazyce) (max. 30 bodů)

 2. Písemnou práci/esej na zadané téma v cizím jazyce (prvním jazyce) zvoleném z výběru daným podmínkami příslušné specializace (max. 70 bodů).


Druhé kolo (ústní část) zahrnuje (max. 60 bodů):

 1. Motivační rozpravu vycházející ze seznamu odborné četby, který uchazeč přinese ke zkoušce

 2. Rozpravu ověřující obecnou orientaci uchazeče v rámci jím zvolené specializace včetně prověření úrovně znalosti dalšího (druhého) cizího jazyka, opět dle zvolené specializace. Tento (druhý) jazyk musí být vždy jiný, než byl jazyk použitý v písemné části přijímacího pohovoru.


Jazyky zkoušené v písemné a ústní části podle jednotlivých specializací:


Balkánská a středoevropská studia


Evropská studia


Německá a rakouská studia


Ruská a eurasijská studia


Severoamerická studia


Západoevropská studia

Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK
A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na UK FSV

Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.


Podmínkou je:

 1. absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

 2. získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

 3. studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia


V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta dle čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

 

 1. se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší

 2. uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží

 3. v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

C) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2016/2017 s upuštěním od přijímací zkoušky


Absolventům bakalářského studijního oboru 6702R005: Mezinárodní teritoriální studia  v prezenční formě, kteří absolvovali v akademickém roce 2015/2016 a hlásí se ke studiu na rok 2016/2017, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže během bakalářského studia dosáhli průměrného prospěchu do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky nebyla hodnocena stupněm dobře. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu též uchazeče, který by byl v akademickém roce 2015/2016 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.