Děkanát


Děkanát fakulty tvoří: sekretariát děkana a kancelář tajemníka, ekonomické oddělení, provozně-technické oddělení, studijní oddělení, personální referát, referát spisovny, oddělení zahraničních styků, oddělení vědy, oddělení pro vnější vztahy.


Kontakt na děkanát


FunkceJméno a příjmeníTelefonEmailDěkan:PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


222 112 236
 


Zastupující tajemník:Mgr. Tomáš Gec


222 112 236

Sekretariát


asistentka děkanaKlára Novosadová222 112 236 

DěkanátDěkanát fakulty tvoří: sekretariát děkana a kancelář tajemníka, ekonomické oddělení, provozně-technické oddělení, studijní oddělení, personální referát, referát spisovny, oddělení zahraničních styků, oddělení vědy, oddělení pro vnější vztahy.


Kontakt na děkanát


FunkceJméno a příjmeníTelefonEmailDěkan:PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


222 112 236
 


Zastupující tajemník:Mgr. Tomáš Gec


222 112 236

Sekretariát


asistentka děkanaKlára Novosadová222 112 236