CfP: International Organizations throughout the 20th and 21st Centuries

CfP: International Organizations throughout the 20th and 21st Centuries

CfP: International Organizations throughout the 20th and 21st Centuries

Odborný recenzovaný časopis AUC Studia Territorialia, vydávaný na Institutu mezinárodních studií FSV UK, připravuje na rok 2019 zvláštní číslo na téma International Organizations throughout the 20th and 21st Centuries: Successes, Failures, Transformations, and Challenges.

Redakce uvítá původní teoretické, srovnávací i případové studie, které přinášejí jak čistě oborový, tak interdisciplinární pohled na dějiny mezinárodních organizací ve 20. a 21. století. Mezi možná (nikoli výlučná) témata patří:

  • vznik a šíření specifické institucionální kultury mezinárodních organizací
  • profesní dráhy jejich pracovníků a vazby na státní či lokální úroveň
  • změny uvnitř mezinárodních organizací a dynamika těchto proměn
  • dopad celosvětových politických změn (např. obou světových válek a rozpad bipolárního světa) na fungování mezinárodních organizací

Termín pro zaslání abstraktu je 15. ledna 2019.

Termín pro zaslání článku je 31. března 2019.

Podrobnější informace