Nabídka stipendia ke studiu v Číně v akad. roce 2018/2019

stipendia na studium v ČÍně

Nabídka stipendia ke studiu v Číně v akad. roce 2018/2019

Čínská vláda nabízí v rámci iniciativy 16+1 českým zájemcům 58 stipendijních míst ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2018/2019, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2018/2019.

Čínská strana stipendistům v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma výuku, ubytování v univerzitním kampusu, měsíční kapesné a zdravotní pojištění. Veškeré další nezbytné náklady, zejména na mezinárodní dopravu do místa pobytu a zpět, si stipendisté hradí sami (MŠMT tyto náklady neproplácí).

Podrobné informace o podmínkách této stipendijní nabídky jsou k dispozici na stránkách China Scholarship Council.

Informace o podávání žádosti

Podmínky pro žadatele:

  • Žadatelé musejí být občany České republiky. Podmínkou je také dobrý zdravotní stav.

Vzdělání a věkový limit:

  • Žadatelé o „undergraduate program“ musejí mít maturitu (maturitní vysvědčení) a musejí být mladší 25 let.
  • Žadatelé o „master ́s program“ musejí mít bakalářský titul a musejí být mladší 35 let.
  • Žadatelé o „doctoral program“ musejí mít magisterský titul a musejí být mladší 40 let.
  • Žadatelé o „general scholar program“ musejí mít ukončené alespoň dva roky vysokoškolských studií (v bakalářském studiu) a musejí být ve věku do 45 let.
  • Žadatelé o „senior scholar program“ musejí mít nejméně magisterský titul a musejí být ve věku do 50 let.

Seznam požadovaných dokumentů:

  • vyplněný formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia
  • originál nebo notářsky ověřená kopie výpisu zkoušek (Academic Transcript) s razítkem fakulty a podpisem zodpovědné osoby/v případě uchazečů o bakalářský studijní program, kteří ještě nejsou studenty vysoké školy, odevzdávají tuto ověřenou kopii minimálně 2 posledních vysvědčení
  • stručný studijní či výzkumný plán v angličtině (max. 1 strana A4), součástí studijního plánu je také motivace ke studiu (max. 1 odstavec)
  • strukturovaný životopis

Dokumenty se odevzdávají v jednom provedení, seřazené v uvedeném pořadí, NESEŠITÉ, v obálce formátu A4. Není třeba je vkládat do rychlovazačů. Na obálku napište „Stipendia ČLR“.

Výše uvedenou dokumentaci prosím doručte nejpozději do 19. února 2018 do 15:00 hod na poštovní adresu:

Mgr. Marie Taltynová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1