Nabídky stipendijních pobytů v zahraničí

Nabídky stipendijních pobytů v zahraničí

Nabídky stipendijních pobytů v zahraničí

Oddělení zahraničních styků FSV UK zveřejňuje výběrové řízení stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky v rámci mezivládních dohod pro ak. rok 2019/2020.

Potřebné dokumenty k přihlášení v kategorii "Rozpis kvót" je potřeba dodat dle jednotlivých zemí do 10. října 2018, resp. 30. listopadu 2018 na OZS k rukám Ing. Elišky Kozákové.

Podrobnosti naleznete na stránkách OZS - Mezivládní dohody.