Pražské kreativní centrum pořádá den otevřených dveří

Hned vedle orloje

Pražské kreativní centrum pořádá den otevřených dveří

Dne 31. května 2018 pořádá Pražské kreativní centrum akci Hned vedle orloje / Zažij kreativní centrum!, na níž představí svoji činnost všechny organizace a projekty, které PKC zaštiťuje a podporuje. Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní i vzdělávací program následovaný večírkem s hudební produkcí.

Pražské kreativní centrum zřizované Magistrátem HMP je živá a tvůrčí laboratoř města, která propojuje aktivní obyvatele, zástupce nevládních organizací a privátního sektoru s reprezentanty veřejného sektoru, aby se společně zamýšleli nad inovativními řešeními pro kreativní město a výstupy jejich spolupráce mohly být integrovány do strategií městského rozvoje.

FSV UK je kmenovým partnerem Pražského kreativního centra.