Proběhlo výběrové řízení na ředitele IKSŽ

ředitel IKSŽ

Proběhlo výběrové řízení na ředitele IKSŽ

Výběrové řízení na ředitele Institutu komunikačních studií a žurnalistiky vyhrál emeritní děkan FSV UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Komise rozhodla jednomyslně, a tak její rozhodnutí děkanka fakulty potvrdila a jmenuje dr. Končelíka ředitelem IKSŽ na plné, tedy čtyřleté funkční období.

Koncepce rozvoje IKSŽ FSV UK na období 2018–2022