Sběr nominací do soutěže Česká hlava 2018

česká hlava 2018

Sběr nominací do soutěže Česká hlava 2018

Vyhlašuje se sběr nominací do XVII. ročníku národní soutěže Česká hlava 2018 pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. Nominace do hlavní kategorie Národní cena vlády Česká hlava podává rektor univerzity. Termín odevzdání na Oddělení vědy FSV UK je do 1. června 2018. Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba, k podání nominace není nutný souhlas zaměstnavatele. 

Více informací naleznete v sekci Věda a výzkum - Aktuální výzvy.