Semináře o studiu v zahraničí

Semináře o studiu v zahraničí

Semináře o studiu v zahraničí

IPSC UK pořádá i v letošním zimním semestru několik seminářů o studiu v zahraničí, které jsou pro studenty UK zdarma. Registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.

Program seminářů o studiu v zahraničí:

17. 10. 2018

ERASMUS+ studijní pobyty a stáže

Více informací

12. 11. 2018

Možnosti studia v zahraničí pro studenty lékařských fakult

Více informací

22. 11. 2018  

Možnosti studia ve Francii, Belgii a Nizozemí

Více informací

4. 12. 2018

Možnosti studia v USA a Kanadě

Více informací

13. 12. 2018

Možnosti studia v Japonsku a Číně

Více informací