Skupiny osobního rozvoje pro studenty UK

seberozvoj

Skupiny osobního rozvoje pro studenty UK

Informační, poradenské a sociální centrum UK nabízí možnost účasti ve skupině osobního rozvoje pro české i zahraniční studenty. Skupina bude vedena v angličtině.

Setkání budou probíhat jednou týdně v pátek od 11:00 do 12:30 hodin během letního a zimního semestru v poradenských prostorách IPSC ve Školské ulici 13a v Praze 1.

Agendu na každé skupinové setkání nastaví samotní členové skupiny. Zaměření může být např. na naše vztahy s ostatními i se sebou samými, na kladení si cílů a motivace, rozvíjení plánů do budoucna či na potíže s přizpůsobováním se novým situacím.

Skupina by měla mít přibližně 10 až 12 účastníků. Před vlastním zahájením proběhnou individuální pohovory s facilitátorem skupiny, panem Mgr. Milanem Polákem, který již řadu let poskytuje v IPSC psychologické poradenství v angličtině zahraničním studentům UK.

Pro další informace kontaktujte counsel@ruk.cuni.cz.