Startovací byty UK pro mladé vědce

startovací byty UK

Startovací byty UK pro mladé vědce

Komise pro přidělování startovacích bytů zveřejnila podrobnosti o přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově.

Bližší informace o této zajímavé nabídce, určené pro mladé akademické a vědecké pracovníky, naleznete v tomto dokumentu.

Žádosti posílejte k rukám děkanky, PhDr. Alice Němcové Tejkalové, Ph.D., do pondělí 22. října 2018.