Studentské peníze

Studentské peníze FSV UK

Studentské peníze

Zasedání studentské komory AS FSV UK k tzv. studentským penězům se uskuteční v pátek 2. listopadu 2018 od 15:00 v místnosti č. 212 budovy Hollar.

Projekty můžete podávat prostřednictvím tohoto formuláře do pátku 26. října 2018 (včetně).

Pravidla projednávání studentských peněz

S případnými dotazy se můžete obracet na místopředsedu AS FSV UK Karla Höfra (karel.hoefer@fsv.cuni.cz). 

Těšíme se na všechny vaše projekty!