Studentské peníze na projekty

Studentské peníze na projekty

Studentské peníze na projekty

Zasedání studentské komory AS FSV UK k tzv. studentským penězům se uskuteční v pondělí 5. března 2018 od 18.00 v místnosti č. 212 budovy Hollar.

Projekty můžete podávat prostřednictvím tohoto formuláře do neděle 25. února 2018 (včetně).

Pravidla projednávání studentských peněz

S případnými dotazy se můžete obracet na místopředsedu AS FSV UK, PhDr. Karla Höfera (karel.hoefer@fsv.cuni.cz). 

Těšíme se na všechny vaše projekty!