Výběrová řízení na výjezdy do zahraničí LS 2018/2019

Study Abroad

Výběrová řízení na výjezdy do zahraničí LS 2018/2019

Oddělení zahraničních styků vyhlašuje výběrové řízení na LS 2018/2019 v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod. Zájemci odevzdají veškeré potřebné dokumenty (viz níže) vytištěné k rukám Anetě Höschlové (Hollar, kancelář 217) do středy 25. dubna do 17:00 hodin. Více informací najdete na webu OZS.

Mezifakultní dohody

Meziuniverzitní dohody

Ústní pohovory poté proběhnou se všemi přihlášenými ve čtvrtek 3. května 2018 v dopoledních hodinách.

Těšíme se na vaše přihlášky!