Výběrové řízení do EUROPAEUM programu

europaeum program

Výběrové řízení do EUROPAEUM programu

Specializaci EUROPAEUM nabízí Katedra evropských studií FSV UK studentům, kteří absolvují Václav Havel EUROPAEUM MA Programme. Jedná se o dvouletý mezinárodní program určený magisterským studentům zaměřeným na evropská studia. Patronaci programu zajišťuje asociace EUROPAEUM sdružující nejstarší univerzity Evropy. Do programu Václava Havla se aktuálně zapojují její členové University of Oxford, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Leiden University a Univerzita Karlova.

Program zahrnuje účast na jarní škole v Oxfordu za přítomnosti studentů a pedagogů partnerských univerzit a semestrální pobyt na partnerské univerzitě. Právě tento pobyt v zahraničí účastníkům otevírá jedinečnou příležitost k realizaci svého výzkumu či dvojímu vedení diplomové práce. Absolventi specializace následně kromě magisterského diplomu domovské univerzity obdrží i certifikát vydaný konsorciem univerzit EUROPAEUM v Oxfordu.

Václav Havel EUROPAEUM MA Programme je tak rozdělen do čtyř semestrů:
1. semestr: výběr účastníků programu
2. semestr: účast na jarní škole v Oxfordu
3. semestr: semestrální pobyt na Université Paris I Panthéon-Sorbonne či Leiden University
4. semestr: finalizace diplomové práce, příp. prezentace výzkumu na jarní škole v Oxfordu

Do EUROPAEUM programu se přihlásíte tím, že do 31. ledna 2018 doručíte v elektronické podobě Mgr. Janu Váškovi, Ph.D., (jan.vaska@fsv.cuni.cz)
následující dokumenty:
a) strukturovaný životopis
b) motivační dopis (vč. předběžného projektu pobytu na partnerské univerzitě)
c) předběžný projekt diplomové práce

Případné další dotazy Vám zodpoví Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (eliska@tomalova.cz) či Mgr. Jan Váška, Ph.D. (jan.vaska@fsv.cuni.cz).