Výběrové řízení na doktorská stipendia

Výběrové řízení na doktorská stipendia

Výběrové řízení na doktorská stipendia

Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti (VITRI), které bylo založeno v roce 2018 v rámci programu Univerzitních výzkumných center (UNCE), vypisuje výběrové řízení na dvě stipendia pro studenty doktorských studijních programů v oblasti historie a příbuzných věd na FSV UK či FF UK.

Stipendium ve výši 5.000 CZK měsíčně bude uděleno na dva roky (2018 - 2019) s možností prodloužení o jeden rok. Vybraní uchazeči se budou podílet na odborné i organizační činnosti centra, konkrétně pracovní skupiny zabývající se násilím z historické perspektivy. Součástí činnosti vybraných uchazečů bude rovněž příprava a odevzdání do tisku dvou publikací ve formě odborné časopisecké studie.

Přihláška musí obsahovat:

  1. anglické CV včetně seznamu publikací
  2. anotaci tématu dizertační práce s předpokládaným datem dokončení doktorského studia
  3. popis konkrétní problematiky, na niž se uchazeč/ka hodlají v rámci svého působení v Centru zaměřit

Deadline pro podání přihlášek je 30. dubna 2018.

Přihlášky zasílejte elektronicky na email: vitri.unce@fsv.cuni.cz. V předmětu emailu uveďte “Výběrové řízení na doktorandské stipendium”.