Výběrové řízení na pracovní pozici Tajemnice / Tajemník FSV UK

Výběrové řízení na pracovní pozici Tajemnice / Tajemník FSV UK

Výběrové řízení na pracovní pozici Tajemnice / Tajemník FSV UK

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Tajemnice / Tajemník FSV UK s předpokládaným nástupem k 1. lednu 2018.

Náplň práce:

  • Tajemnice / Tajemník řídí děkanát fakulty, její hospodaření a vnitřní správu, nakládá s majetkem svěřeným fakultě, zodpovídá za čerpání rozpočtu děkanátu.
  • Vede kolektiv zhruba 70 zaměstnanců děkanátu.
  • Sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty ve výši řádově stovek milionů Kč, připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání, koordinuje investice do rozvoje fakulty.
  • Zastupuje Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy ve věcech obchodních, správních a občanskoprávních.

Termín přihlášek je do 20. listopadu 2017

Pro více informací navštivte profil pozice v sekci Kariéra na FSV UK