Vyhlášení 23. ročníku ceny Josefa Vavrouška

Cena Josefa Vavrouška

Vyhlášení 23. ročníku ceny Josefa Vavrouška

Děkanka FSV UK vyhlašuje 23. ročník veřejné soutěže o cenu Josefa Vavrouška s podtitulem Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. Soutěže se se svými (nejen) závěrečnými pracemi mohou zúčastnit studenti, doktorandi a mladí pracovníci českých a slovenských vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť.

Uzávěrka zaslání přihlášek je stanovena na 13. července 2018.

Více  informací o podmínkách účasti, udělované ceně i osobnosti doc. Vavrouška najdete na webové stránce Cena Josefa Vavrouška.