Doktorská stipendia na HHU Düsseldorf

doktorská stipendia

Doktorská stipendia na HHU Düsseldorf

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK vypisuje v rámci projektu Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) výběrové řízení na doktorská stipendia na Heinrich Heine Universität Düsseldorf na kalendářní rok 2018.

Jedná se o jedno dvouměsíční stipendium (1500 EUR + 200 EUR na cestovní náklady) a dvě měsíční stipendia (à 750 EUR + 200 EUR na cestovní náklady). Ucházet se o ně mohou doktorandi z oblasti společenských a humanitních věd studující v ČR. Pro studenty s historicky zaměřenými tématy jsou navíc k dispozici dvě desetidenní stipendia, jejichž součástí bude účast na doktorském semináři na HHU Düsseldorf. U všech stipendií se předpokládá znalost němčiny alespoň na úrovni B2. Pobyt musí být realizován do konce kalendářního roku 2018.

Přihlášky obsahující:

  1. CV (včetně případné předchozí podpory ze strany DAAD)
  2. anotaci dizertační práce
  3. motivační dopis s uvažovaným termínem pobytu

posílejte prosím dr. Davidu Emlerovi na e-mail emler@fsv.cuni.cz do pátku 27. dubna 2018.