Kolegium děkana

Kolegium děkana

Kolegium je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani a tajemník fakulty, kolegium se schází zpravidla každý týden, aby projednalo aktuální otázky fungování fakulty.

Složení kolegia děkana FSV UK

Proděkan pro rozvoj

Proděkanka pro zahraniční styky

Proděkanka pro ekonomiku

Proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání, statutární zástupce děkana

Proděkan pro vnější vztahy

Proděkan pro vědu a výzkum

Proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium

Zastupující tajemník fakulty

Předseda Akademického senátu FSV UK

Rozšířené kolegium děkana

Rozšířené kolegium je jedním ze stálých poradních orgánů děkana. Členy rozšířeného kolegia děkana jsou proděkani, tajemník fakulty, ředitelé a vedoucí dalších součástí fakulty.

Složení rozšířeného kolegia děkana FSV UK

  • všichni členové kolegia děkana a dále:

Ředitel Institutu ekonomických studií

Ředitelka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

Ředitel Institutu mezinárodních studií

Ředitel Institutu politologických studií

Ředitel Institutu sociologických studií

Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie

Vedoucí Centra informační a výpočetní techniky

Vedoucí Střediska vědeckých informací

Vedoucí Kabinetu jazykové přípravy

Předseda odborové organizace 

Místopředseda Akademického senátu FSV UK

  • PhDr. Karel Höfer