Tajemník

Tajemník

Mgr. Tomáš Gec

Tomáš Gec

Od 1. 11. 2016 je Mgr. Tomáš Gec pověřen kontrolou chodu děkanátu s pravomocemi v rozsahu funkce tajemníka.

Kontakt