Elektronické výplatnice - manuál

Manuál

Jak na elektronické výplatní pásky (EVP)

Kontakt

Ekonomické oddělení FSV UK,
Bc. Hana Pokorná, DiS.,
vedoucí ekonomického oddělení,
222 112 225,
hana.pokorna@fsv.cuni.cz