Mezinárodní teritoriální studia

Průběh studia

Administrativní povinnosti

Individuální studijní plán

Nejpozději do 31. 10. student sestaví individuální studijní plán a předloží jej oborové radě ke schválení. Individuální studijní plán musí být v souladu s rámcovým studijním plánem daného doktorského studijního programu

Hodnocení doktoranda

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněné a školitelem schválené Hodnocení doktoranda.

Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněný a školitelem schválený Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu. Dodatek obsahuje upřesnění individuálního studijního plánu pro příští akademický rok, případně změny v již schváleném individuálním studijním plánu.

Individuální studijní plán a Hodnocení doktoranda a vyplňuje pouze v systému SIS.

Centrum doktorských studií

Od akademického roku 2012/2013 nabízí Institut mezinárodních studií svým doktorským studentům možnost naplno se zapojit do akademického života na FSV UK a věnovat se vědě a výzkumu.

Pro akademický rok 2018/2019 proběhlo výběrové řízení 3. 9. 2018 v Jinonicích a do Centra doktorských studií IMS byly na dobu jednoho roku vybrány:

  • Johana Kudrnová
  • Anastasia Kochetova

 

Kontakt

Odpovědnou osobou pro přijímání dokumentů spojených s doktorským studiem je pro obor Mezinárodní teritoriální studia:

PhDr. Lucie Jůzová

Email: juzova@fsv.cuni.cz

Telefon: 251 080 284 Jinonice

Úřední hodiny:

Po, St 8:30 - 12:30 Staroměstské náměstí 1, Praha 1, PKC, místnost 320

Út 9:00 - 14:00 Jinonice, místnost J3085

Čt 8:30 - 12:30 Jinonice, místnost J3103

Pá 9:00 - 12:00 Home office