Mezinárodní teritoriální studia

Průběh studia

Administrativní povinnosti

Individuální studijní plán

Nejpozději do 31. 10. student sestaví individuální studijní plán a předloží jej oborové radě ke schválení. Individuální studijní plán musí být v souladu s rámcovým studijním plánem daného doktorského studijního programu

Hodnocení doktoranda

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněné a školitelem schválené Hodnocení doktoranda.

Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněný a školitelem schválený Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu. Dodatek obsahuje upřesnění individuálního studijního plánu pro příští akademický rok, případně změny v již schváleném individuálním studijním plánu.

Individuální studijní plán a Hodnocení doktoranda a vyplňuje pouze v systému SIS.

Centrum doktorských studií

Od akademického roku 2012/2013 nabízí Institut mezinárodních studií svým doktorským studentům možnost naplno se zapojit do akademického života na FSV UK a věnovat se vědě a výzkumu.

Pro akademický rok 2017/2018 proběhlo výběrové řízení 12. 9. 2017 v Jinonicích a do Centra doktorských studií IMS byly na dobu jednoho roku vybrány:

  • Lucie Kadlecová
  • Nikola Karasová

 

Kontakt

Odpovědnou osobou pro přijímání dokumentů spojených s doktorským studiem je pro obor Mezinárodní teritoriální studia:

PhDr. Lucie Jůzová

Email: juzova@fsv.cuni.cz

Telefon: 251 080 284 Jinonice, 224 186 206 Rytířská

Úřední hodiny:

Po 8:30 - 12:30 Rytířská, místnost 207

Út 9 - 14:30 Jinonice, místnost 3085

St 8:30 - 12:30 Rytířská, místnost 207

Čt 9 - 12:30 Jinonice, místnost 3085

Pá 9 - 12 Jinonice, místnost 3085