Veřejná a sociální politika

Průběh studia

Podrobný popis studia naleznete v Rámcovém studijním plánu.

Administrativní povinnosti

Individuální studijní plán

Nejpozději dva měsíce po zápisu odevzdá student sestavený individuální studijní plán schválený školitelem odpovědné osobě na institutu. Individuální studijní plán musí být v souladu s rámcovým studijním plánem daného doktorského studijního programu.

Hodnocení doktoranda

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněné a školitelem schválené Hodnocení doktoranda.

Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu

Vždy k 15.6. příslušného akademického roku odevzdává student odpovědné osobě na institutu vyplněný a školitelem schválený Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu. Dodatek obsahuje upřesnění individuálního studijního plánu pro příští akademický rok, případně změny v již schváleném individuálním studijním plánu.

Vzorově vyplněné dokumenty:

Individuální studijní plán

Centrum doktorských studií

Od akademického roku 2012/2013 nabídne Institut sociologických studií svým doktorským studentům možnost naplno se zapojit do akademického života na FSV UK a věnovat se vědě a výzkumu. V září 2012 bude vypsáno výběrové řízení na 2 až 4 místa pro doktorské studenty, kteří budou podpořeni ročním stipendiem v takové výši, která jim umožní se plně věnovat vědecké práci na Institutu sociologických studií. Podrobnosti o podmínkách výběrového řízení budou zveřejněny v průběhu září.

Kontakt

Odpovědnou osobou pro přijímání dokumentů spojených s doktorským studiem je pro obor Veřejná a sociální politika:

PhDr. Věra Tomandlová

Email: tomandlo@fsv.cuni.cz

Telefon: 251 080 455 

Místnost: č. 3009, budova Jinonice, budova B