Studenti se speciálními potřebami

Informace pro studenty se speciálními potřebami

Univerzita Karlova se snaží podporovat osoby, které mají v důsledku svého zdravotního stavu ztížené podmínky pro studium. Ať už se jedná o dlouhodobé zdravotní znevýhodnění či náhle vzniklé komplikace, je možné obrátit se na pověřené pracovníky univerzity, kteří Vám ochotně pomohou zajistit příslušnou podporu či nezbytnou úpravu studijních podmínek (za předpokladu, že posouzením Vašeho zdravotního stavu dojde ke zjištění objektivních příčin, které to vyžadují).

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK

Kdo je student se speciálními potřebami?

Student se speciálními potřebami je student, jehož zdravotní stav vyžaduje úpravu studijních podmínek, které mu umožní plnohodnotné studium na univerzitě. Dle charakteru postižení lze rozlišit následující kategorie:

 • Student se zrakovým postižením
 • Student se sluchovým postižením
 • Student s tělesným a pohybovým postižením
 • Student se specifickou poruchou učení
 • Student s poruchou autistického spektra
 • Student s jinými obtížemi (psychické onemocnění, chronické somatické onemocnění)

Jaké jsou hlavní formy podpory?

 • asistence při studiu
 • zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury (elektronické dokumenty, audiodokumenty…)
 • tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby
 • časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia
 • individuální výuka (příležitostná /přechodná /soustavná)
 • speciální informační a poradenské služby

Nárok na jednotlivá opatření se u každého jedince liší s ohledem na charakter jeho zdravotního postižení.

Na co si dát pozor

 • Student je ten, kdo musí být aktivní – v případě potřeby je to on, kdo si vyjednává s vybranými vyučujícími modifikace na základě výsledků funkční diagnostiky, úpravy se neuplatňují automaticky.
 • Modifikaci studia je třeba řešit s předstihem, úpravy není možné vyžadovat zpětně.
 • Zaevidování je třeba splnit do 31. října daného roku. Výjimečně je možné se zaevidovat, popřípadě opakovat funkční diagnostiku, i v průběhu roku, a to zejména z důvodů změny zdravotního stavu studenta.
 • Student se speciálními vzdělávacími potřebami aktivně spolupracuje s kontaktní osobou dané fakulty, se kterou může řešit případné studijní problémy.

Právo být evidován

Student se speciálními potřebami se však registrovat nemusí, je to jeho svobodné rozhodnutí. Pokud se rozhodne absolvovat studium bez jakýchkoli modifikací, má na to právo. Nicméně je třeba si uvědomit, že student nemusí dopředu znát všechny požadavky studia, takže nemusí správně odhadnout, co může být v budoucnu překážkou pro jeho úspěšné studium. Proto je doporučováno, aby se nechal zaregistrovat a v případě potřeby uplatnil své požadavky. Pokud student v průběhu studia nenarazí na žádné překážky, nemusí služeb kontaktní osoby vůbec využít.

Péče kontaktní osoby o studenty se speciálními potřebami trvá po celou dobu jeho studia. Pokud se zdravotní podmínky na straně studenta během studia změní, je třeba o tom kontaktní osobu informovat. Je žádoucí učinit tak co nejrychleji, aby bylo možné předejít nově vznikajícím problémům nebo na ně zareagovat rychleji, než zkomplikují průběh studia.

Péče o osobní údaje

Studenti nemusí mít obavy ze zneužití soukromých údajů (zejména o zdravotních potížích), které fakultě poskytnou. Okruh osob, které mají k těmto informacím přístup, je velmi omezený (zpravidla pouze kontaktní osoba, případně odborník, který bude vytvářet funkční diagnostiku). Další osoby – především vyučující – mají přístup pouze k těm výstupům diagnostiky, u nichž si to student vyžádá na základě jednání o případných modifikacích. Student rozhoduje o tom, zda a kdo k nim bude mít dále přístup.

Podmínky pro využívání služeb

K využívání služeb musí být student evidován jako student se speciálními potřebami. To je možné v případě, že splní následující tři podmínky:

 1. Informovaný souhlas – student potvrdí svůj souhlas s tím, že bude na Univerzitě Karlově evidován jako student se speciálními potřebami. Kontaktní osobě dodá vyplněný a podepsaný formulář.

 2. Potvrzení o zdravotním znevýhodnění studenta – student doloží své znevýhodnění oficiálním dokladem. Může se jednat o tyto typy dokumentů:

  - doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

  - doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

  - průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb.,

  - doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech,

  - lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat výše uvedenými doklady.

 3. Funkční diagnostika studenta – jedná se o odborný posudek, který je vyhotoven na předepsaném formuláři jako výsledek osobní konzultace studenta s odborným pracovníkem. Cílem je identifikovat potřeby a případná omezení studenta v průběhu studia konkrétního studijního oboru a následně navrhnout vhodné mechanismy či opatření vedoucí k jejich uspokojování či kompenzaci. Více o dokumentu najdete na stránkách UK - Funkční diagnostika.

Kontaktní osoby a studijní poradci pro studium pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami

Jste student/ka se speciálními potřebami? Máte zájem o evidenci? Ozvěte se nám!

 

Mgr. Ivana Kabátková Mgr. Denisa Šmejkalová

E-mail: ivana.kabatkova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 234

Místnost: č. 220, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 237

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

Tranzitní program

Asistence, o.p.s.  nabízí službu Tranzitní program pro  studenty s fyzickým či kombinovaným postižením. Jde o službu sociální rehabilitace, která podporuje lidi v začleňování do života v běžné společnosti, pomáhá těm, kteří chtějí ve svém životě něco změnit, potřebují podpořit ve svých rozhodnutích, či pomoci ukázat další možnosti, kam se dále v životě ubírat. Služba je bezplatná a je pro uživatele od 16 do 64 let.

Přínos pro studenty:

 •  zaměření služby na běžné přirozené prostředí, ve kterém člověk žije a pohybuje se
 • pomoc během studia  v oblastech trávení volného času, hledání praxí na pracovištích, či dalšího vzdělávání.
 • poskytování informací o možnostech samostatného bydlení, hospodaření s vlastními penězi, ale třeba i v oblasti vztahů nebo dalšího studia.

Spolupráce s Tranzitním programem není závislá na studiu, může pokračovat i po jeho ukončení.

Spolupráce probíhá formou individuálních pravidelných konzultací, na kterých pracuje konzultantka s klientem na jeho cílech. Když je potřeba, lze využít i možnosti plánovacích schůzek, na které si člověk pozve své blízké anebo rodinu. Všichni pak společně přemýšlí o tom, jaké konkrétní kroky se naplánují a kdo s čím může pomoci. V nabídce jsou jednorázové poradenské konzultace a i možnost konzultačních hodin přímo u vás ve škole, kde bychom mohli poskytnout více informací o naší službě a také základní poradenství. 

Pokud vás naše nabídka oslovila, ozvěte se, prosím, a můžeme se případně domluvit na osobním setkání.

Leták ke stažení.

Za Tranzitní program Asistence, o.p.s. zdraví Bc. Tereza Rousová, DiS., konzultantka Tranzitního programu

Asistence o.p.s. 
Na Topolce 1, 140 00 Praha 4
tereza.rousova@asistence.org
telefon: 605 700 560
www.asistence.org

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK

Naše činnost je zaměřena především na sport zdravotně postižených začátečníků. Ve čtvrtek probíhá od 15:00 v loděnici REGATA (Podolské nábřeží 4, Praha 4), po dohodě se zájemci, sportovní trénink. Sportovní aktivity provádíme v přírodě (cyklistika, kanoistika a jachting). Autem můžete projet loděnicí přímo k Vltavě. Dopravit se můžete také tramvají č. 3, 17 - zastávka Podolská vodárna 70 m od loděnice. Vždy budou připraveni instruktoři, se kterými je třeba se domluvit individuálně.

Nabídka sportovních akcí na zimní semestr 17/18:

Velké podzimní akce v loděnici REGATA:

 • Dne 9.11.2017 pořádáme od 15:00  "Zavírání Vltavy". Projížďka po Vltavě na všech plavidlech. K dispozici budou kanoe, katamaran a gumový člun.
 • Dne 7.12. 2017 pořádáme od 17:00 "Vánoční posezení", pro zájemce turnaj ve stolním tenisu.

Loděnice REGATA

Cyklistika začátečníků – tělesně a zrakově postižení

 • Čtvrtek 16 – 17   (po osobní domluvě)  
 • Kontakt: Dr. J. Hruša 777299988, Mgr. S. Hrušová 777 299 904

Kanoistika začátečníků- zdravotně postižení

 • Čtvrtek 15 – 16   
 • Kontakt: Dr. J. Hruša 777299988, Mgr. S. Hrušová 777 299 904

Plavání – zrakově postižení

 • Tyršův dům – bazén (Praha 1, Újezd 450)
 • Pondělí 18 – 19 a čtvrtek  19 - 20
 • Kontakt: Dr. K. Kovařovic, 602 649 609

Lyžování

Tělesně  postižení – pro pokročilé – sjezd na lyžích

 • Dolomity -  Tonale  16 –  23.12. 2017 Serodine
 • Vedoucí akce: Dr. J. Hruša, 777 299 988

Zdravotně postižení – pro začátečníky – sjezd i běh na lyžích

 • Krkonoše – Pec pod Sněžkou 21.- 28.1.2018 Husova bouda
 • Vedoucí akce: Dr. Jan Hruša 777 299 988

Zrakově  postižení – pro začátečníky i pokročilé – běh na lyžích

 • Jizerské hory – Jindřichov 30.1.- 4.2.2018  chata  Muhu
 • Vedoucí akce: Dr. J. Hruša 777 299 988

Tělesně postižení – pro pokročilé – sjezd na lyžích

 • Dolomity  Paganella 17. – 24.3.2018                                                                                      
 • Vedoucí akce: Dr. J. Hruša 777 299 988

Zdravotně postižení – pro začátečníky – sjezd i běh na lyžích

 • Krkonoše – Pec pod Sněžkou 3.- 8.4.2018 Husova bouda
 • Vedoucí akce : Dr. Jan Hruša 777 299 988

Stipendium Bariéry

Rada Konta Bariéry pro akademický rok 2017/2018 podpořila 64 žádostí o stipendium v celkové hodnotě 1 770 000 korun. Mezi podpořenými studenty jsou i studenti FSV, gratulujeme!

DŮLEŽITÉ INFORMACE A ODKAZY

V budově Hollar byly v prosinci 2015 nainstalovány nové bezbariérové dveře do knihovny FSV UK (při vchodu z nádvoří) a přístup na bezbariérové WC je možný pouze s euroklíči (v případě nutnosti jsou na vrátnici budovy).

Pomůcky v knihovně: V knihovně FSV UK v budově Hollar je umístěn počítač, který obsahuje kamerovou lupu a software pro usnadnění čtení.

Kopírování zdarma: Studenti-držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou zdarma využívat kopírovacích služeb v Informačním, poradenském a sociálním centru UK (IPSC). Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu. Pracovníkům u infopultu předložte studentský průkaz UK a průkazku ZTP (ZTP/P) a dbejte jejich pokynů.

K prostudování doporučujeme:

Opatření rektora č. 23/2017 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

Webové stránky UK určené pro studenty se speciálními potřebami

pracovníci Kanceláře pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami

Asistence při studiu 

Digitalizace studijních materiálů 

INFORMAČNÍ, PORADENSKÉ A SOCIÁLNÍ CENTRUM (IPSC) - STĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

Od čtvrtka 12.10.2017  najdete Kancelář pro studenty se speciálními potřebami na adrese Slavíkova 22, 130 00 Praha 3.  Kancelář pro studenty se speciálními potřebami se z důvodu rekonstrukce celé budovy v Celetné stěhuje. Více informací o stěhování celého Informačního, poradenského a sociálního centra (můžete najít zde).

Ovládací prvky