ERASMUS+

Studentské výměny

 For information in English please visit the Study Abroad Opportunities section of the Faculty.

ERASMUS+ 2018/19 studijní pobyty

Chcete se dozvědět víc o možnostech studia v zahraničí nebo se přihlásit na ERASMUS+? 

ERASMUS+ je program studentských výměn se všemi státy Evropské Unie, který běží v EU již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím RUK.
  
Výběr studentů na jednotlivé studijní pobyty provádí a koordinuje OZS společně s jednotlivými instituty, obvykle na jaře. Výběru se mohou účastnit všichni řádní studenti (i občané nečlenských států EU). Podmínkou je, že v průběhu ERASMUS+ pobytu jsou stále studenty FSV UK. 

FSV UK vyhlašuje výběrové řízení na ERASMUS+ pro rok 2018/19. Níže naleznete aktuální vyhlášku pro rok 2018/19 a aktuální seznam uzavřených bilaterálních dohod.

V rámci programu ERASMUS+ je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit, které naleznete v seznamu níže. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.

Informace z Evropské kanceláře RUK

Upřesnění podmínek

Před odjezdem

Při přechodu na další stupeň studia je třeba zajistit si na studijním oddělení předčasný zápis.

V žádném případě není možné libovolně měnit semestr výjezdu!

Eurový účet si můžete zřídit u kterékoli banky v České republice. 

Po návratu

Po návratu je nutné předložit jak na OZS FSV, tak i EK RUK:

  • Confirmation of Erasmus+ study period 
  • Transcript of Records 

Všechny dokumenty odevzdat do termínů stanovených EK RUK, nejpozději však v průběhu měsíce září příslušného akademického roku.

Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu.

Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci studijního oddělení a garanta oboru.

Formulář Protokol o splnění studijních povinností a postup při uznávání předmětů ze zahraničí

Zkušenosti studentů z předchozích let