Australie a Nový Zealand

Griffith University, Brisbane

 • Web univerzity: Griffith University
 • Důležité informace pro studenty: RUK Austrálie
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde
 • Počet míst: 1 semestrální pobyt

Macquarie University, Sydney

University of Melbourne, Melbourne

University of Queensland, Brisbane

 • Web univerzity: University of Queensland
 • Důležité informace pro studenty: RUK Austrálie
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde (6.5 IELTS or 87 TOEFL or 64 PTE)
 • Počet míst: 5 semestrálních

University of Otago, Otago (Nový Zéland)

 • Web univerzity: University of Otago
 • Důležité informace pro studenty: RUK Nový Zéland
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde, lze nahradit tímto potvrzením z Kabinetu jazykové přípravy
 • Počet míst: 1 semestrální pobyt

Výběrové řízení na FSV

Podklady k výběrovému řízení (ve dvou vyhotoveních)

V angličtině:

 • Vyplnit E-application
 • CV (uveďte e-mail a mobil, rozsah 1-2 strany)
 • Motivační dopis (zajímá nás vaše akademická motivace, rozsah 1 strany s uvedením, na který semestr hodlá student vycestovat)
 • Studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4, seznam 5-6 konkrétních předmětů, které chcete studovat)
 • Doporučující dopis od akademika FSV UK
 • Výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (V AJ)
 • Jazykový certifikát IELTS nebo TOEFL
 • (Pokud student nemá tyto zkoušky v době podání přihlášky, dodá jiný mezinárodní jazykový certifikát, nebo Assessment of Language Ability z Kabinetu jazykové přípravy FSV UK. K tomu student dodá čestné prohlášení, že se na zkoušky IELTS/TOEFL v případě nominace přihlásí. Univerzity neuznávají výjimku či jiný, než předepsaný typ zkoušky s požadovanými výsledky!)
 • kopie pasu
 • Studenti doktorského studijního programu dodají k přihlášce do výběrového řízení na RUK příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.