Australie a Nový Zealand

Griffith University, Brisbane

 • Web univerzity: Griffith University
 • Důležité informace pro studenty: RUK Austrálie
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde
 • Počet míst: 1 roční nebo 2 semestrální

Macquarie University, Sydney

 • Web univerzity: Macquarie University
 • Důležité informace pro studenty: RUK Austrálie
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde
 • Počet míst: 4 semestrální

University of Melbourne, Melbourne

University of Queensland, Brisbane

 • Web univerzity: University of Queensland
 • Důležité informace pro studenty: RUK Austrálie
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde
 • Počet míst: 3 roční nebo 6 semestrálních

University of Otago, Otago (Nový Zéland)

 • Web univerzity: University of Otago
 • Důležité informace pro studenty: RUK Nový Zéland
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde, lze nahradit tímto potvrzením z Kabinetu jazykové přípravy
 • Počet míst: 2 roční nebo 4 semestrální

Výběrové řízení na FSV

1. Podmínky pro přihlášení

 • studijní průměr do 2,00
 • aktuální zápis minimálně do 2. ročníku Bc. studia nebo minimálně do 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky
 • velmi dobrá angličtina

2. Podklady k výběrovému řízení

v angličtině

 • vyplnit E-application
 • CV (uveďte e-mail a mobil)
 • Motivační dopis (zajímá nás Vaše akademická motivace)
 • Studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4, seznam 5-6 konkrétních předmětů, které chcete studovat)
 • Doporučující dopis od akademika FSV UK
 • Výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • Jazykový certifikát IELTS nebo TOEFL
 • (Pokud student nemá tyto zkoušky v době podání přihlášky, dodá jiný mezinárodní jazykový certifikát, nebo Assessment of Language Ability z Kabinetu jazykové přípravy FSV UK. K tomu student dodá čestné prohlášení, že se na zkoušky IELTS/TOEFL v případě nominace přihlásí. Univerzity neuznávají výjimku či jiný, než předepsaný typ zkoušky s požadovanými výsledky!)
 • kopie pasu