Chile

Universidad de Chile

Výběrové řízení FSV

Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Dominice Formánkové (kancelář č. 217),
uchazeč vyplní následující E-application: E-application

Uchazeči dále předloží v češtině a angličtině:

  • CV (uveďte e-mail a mobil)
  • motivační dopis
  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
  • doporučující dopis od akademika FSV UK nebo garanta oboru (v angličtině)
  • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 - španělština (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy FSV)
  • kopie pasu