Gruzie

Tbilisi Ivane Javakhishvili State University

Free University of Tbilisi

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA LS 2018/2019 SE NETÝKÁ TÉTO UNIVERZITY

Výběrové řízení na FSV

Uchazeči předloží v anglickém jazyce (ve dvojím vyhotovení):

  • Informace o studijních výsledcích za celé studium, stačí výsledky ze SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr
  • Životopis
  • Motivační dopis
  • Studijní plán (seznam předmětů)
  • Doporučující dopis od akademika FSV UK nebo garanta oboru
  • Doklad o znalosti angličtiny
  • 2 fotografie (3 cm x 4 cm)
  • E-application
  • Fotokopii cestovního pasu
  • Zdravotní pojištění