Gruzie

Tbilisi Ivane Javakhishvili State University

Free University of Tbilisi

Výběrové řízení na FSV

Uchazeči předloží v anglickém jazyce (ve dvojím vyhotovení):

  • Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr)
  • Životopis v angličtině
  • Motivační dopis/studijní plán v angličtině
  • Doporučující dopis od akademika FSV UK nebo garanta oboru (v angličtině)
  • Doklad o znalosti angličtiny
  • 2 fotografie (3 cm x 4 cm)
  • E-application