Korea

Hankuk University for Foreign Studies, Seoul

Výběrové řízení FSV

Studenti předloží následující dokumenty v angličtině a ve dvojím vyhotovení:

  • Životopis  (musí obsahovat e-mail a mobil)
  • Motivační dopis
  • Slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů
  • Doporučující dopis od vyučujícího
  • Výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřený fakultou včetně údaje o studijním průměru)
  • Potvrzení o jazykové způsobilosti
  • E-application

Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.