Německo

Universität Bayreuth

Goethe Universität Frankfurt am Main

Universität Leipzig

Universität Heidelberg

 • Web univerzity: Universität Heidelberg
 • Důležité informace: RUK Německo
 • Počet míst: 1 roční nebo 2 semestrální, 3 letní školy
 • Požadované jazyky: angličtina, němčina

Universität des Saarlandes

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

UNIVERSITÄT BONN

 • Web univerzity: Universität Bonn
 • Důležité informace: RUK Německo
 • Počet míst: 1 letní škola
 • Jazykové požadavky: Angličtina, němčina

JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

Výběrové řízení FSV

Podklady k výběrovému řízení na semestrální pobyty (ve dvojím vyhotovení!):

Podklady k žádosti o stipendium:

 • Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na: E-application
 • strukturovaný životopis v němčině
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině
 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)
 • potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech)
 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diploma supplement a kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)

Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu! Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude předložený materiál akceptován.

Podklady k žádosti o jazykový kurz: (ve dvojím vyhotovení!):