Peru

Universidad de Lima

 • Web univerzity: Universidad de Lima
 • Důležité informace: RUK Peru
 • Počet míst: 3 semestrální
 • Požadovaný jazyk: Španělština, angličtina (více informací zde)

Výběrové řízení FSV

Uchazeči předloží na OZS Dominice Formánkové v češtině a španělštině (případně v angličtině):

 • CV (uveďte e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis od akademika FSV UK nebo garanta oboru (v angličtině)
 • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – španělština (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy FSV)
 • kopii pasu