Rusko

Lomonosov Moscow State University

Podklady k výběrovému řízení (v angličtině):

 • vyplněná přihláška: PŘIHLÁŠKA
 • CV (uveďte e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě
 • doporučující dopis vyučujícího z katedry (může být v angličtině)
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti (RJ) min. na úrovni B2 (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z katedry jazyků)
 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • kopie pasu

St. Petersburg State University

Podklady k výběrovému řízení (v angličtině):

 • vyplněná přihláška: PŘIHLÁŠKA
 • CV (uveďte e-mail a mobil)
 • motivační dopis: MOTIVAČNÍ DOPIS
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě: STUDIJNÍ PLÁN
 • doporučující dopis vyučujícího z katedry (může být v angličtině)
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti (AJ nebo RJ – v závislosti na požadovaných předmětech) min. na úrovni B2 (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z katedry jazyků)
 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • kopie pasu (doba platnosti cestovního dokladu musí být minimálně 1,5 roku od začátku studentské výměny)