Taiwan

Tamkang University, New Taipei City

 • Web university: Tamkang University
 • Důležité informace: RUK Taiwan
 • Počet míst: Obvykle 2 místa
 • Požadovaný jazyk: Angličtina, případně jiné

Výběrové řízení na FSV

 • životopis (musí obsahovat e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů
 • doporučující dopis od vyučujícího (jeden nebo dva podle aktuálního požadavku partnerské univerzity)
 • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřený fakultou včetně údaje o studijním průměru)
 • doklad o jazykové způsobilosti, pokud je požadován
 • E-application