Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na FSV UK

Dny otevřených dveří jsou na FSV UK organizovány samostatně pro jednotlivé obory. Přehled termínů naleznete níže. 

Termíny dnů otevřených dveří pro bakalářské obory

Obor Místo Termín
Ekonomie a finance IES, Opletalova 26, Praha 1

2. 2. 2018 od 9:00

a 8. 6. 2018 od 9:00

Marketingová komunikace a public relations IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

2. 2. 2018 od 10:00 

a 12. 2. 2018 od 10:00 

Mediální studia (kombinované studium) IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 12. 2. 2018 od 15:00
Žurnalistika IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 2. 2. 2018 od 12:00
Mezinárodní teritoriální studia IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2018 od 14:00
Teritoriální studia (kombinované studium) IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2018 od 14:00
Soudobé dějiny (kombinované studium) IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2018 od 14:00
Česko-německá studia IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2018 od 14:00
Politologie a mezinárodní vztahy IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2018 od 12:00
Politologie a veřejná politika IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2018 od 12:00
Sociologie a sociální politika ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2018 od 10:00
Sociologie a sociální antropologie ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2018 od 10:00

Termíny dnů otevřených dveří pro magisterské obory

Obor Místo Termín

Ekonomie a finance

IES, Opletalova 26, Praha 1

2. 2. 2018 od 9:00

a 8. 6. 2018 od 9:00

Mediální studia

(prezenční i kombinované studium)

IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

12. 2. 2018 od 13:00

Žurnalistika

IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

2. 2. 2018 od 14:00

Bezpečnostní studia

IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

16. 1. 2018 od 14:00

Mezinárodní vztahy

IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

16. 1. 2018 od 14:00

Politologie

IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

16. 1. 2018 od 14:00

Mezinárodní teritoriální studia

IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

16. 1. 2018 od 11:00

Německá a středoevropská studia

(double degree)

IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

16. 1. 2018 od 11:00

Středoevropská komparativní studia

(kombinované studium)

IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

16. 1. 2018 od 11:00

Sociologie

ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 - Jinonice

16. 1. 2018 od 14:00

Veřejná a sociální politika

(prezenční i kombinované studium)

ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 - Jinonice

16. 1. 2018 od 14:00

Termíny dnů otevřených dveří pro doktorské studium

Obor Místo Termín

Mezinárodní vztahy

IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

 

Politologie

IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

 

Sociologie

ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 - Jinonice

 

Ekonomie

IES, Opletalova 26, Praha 1 

 

Aktuality