Ekonomie a finance

Ekonomie a finance

Obor Ekonomie a finance, vyučovaný na Institutu ekonomických studií FSV UK, je orientován na ekonomickou a finanční teorii, ekonometrii, aplikovanou ekonomii a finance. Cílem studia je především rozvoj kvantitativně-analytického přístupu a osvojení základních kvantitativních technik v oboru, což vyžaduje kvalitní matematické základy. Proto je značný prostor věnován výuce matematiky, statistiky a ekonometrie.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia: 3 roky

Cílem studia je seznámit studenty s pojmy, teoriemi, modelováním a kvantitativní analýzou v ekonomii a financích. Studium připravuje kvalifikované absolventy s hlubokými matematickými a statistickými základy využitelnými pro potřeby soukromé i veřejné sféry v oblastech ekonomie a financí. Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali vzdělání, které by bylo srovnatelné se studiem teoretické a aplikované ekonomie na předních evropských univerzitách.

Absolventi bakalářského programu typicky pokračují v kvalitních magisterských programech ekonomie anebo financí. Následně jsou absolventi, zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem, vysoce žádáni v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů v bankách, investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci aj.).

Počet přijatých v r. 2017

197

Přijímací řízení

jednokolové

NSZ SCIO – OSP, MAT

vzorové testy

Den otevřených dveří a webinář

Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (Opletalova 26, Praha 1) pro obor Ekonomie a finance se koná 2. 2. 2018 a 8. 6. 2018 od 9:00.

Ve středu 17. 1. 2018 od 16:00 pořádá IES pro zájemce o bakalářské studium online webinář.

Na webinář je nutné se registrovat: bit.ly/webinarIES. Pro více informací navštivte událost na Facebooku.