Doktorské studium

Obecné informace o doktorském studiu

Na Fakultě sociálních věd UK je realizováno doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v akreditovaných studijních oborech. Probíhá podle Pravidel pro organizaci studia FSV UK, individuálního studijního plánu a v souladu s Opatřením děkana č. 27/2017. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul Ph.D..

Studijní obory otevírané v akademickém roce 2018/2019

Obecné informace o přijímacím řízení

Obecné informace o přijímacím řízení lze přečíst zde.

kontaktní osoby

 V případě otázek můžete kontaktovat studijní referentky doktorského studia. 

Jednotlivé referentky Obor Telefon E-mail Místnost
Mgr. Denisa Šmejkalová

doktorské studijní programy: Moderní dějiny; Mezinárodní teritoriální studia; Veřejná a sociální politika; Sociologie
celoživotní vzdělávání
oborové rady 
kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami

222 112 237 denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 205
Bc. Marie Stanovská

doktorské studijní programy: Politologie; Mezinárodní vztahy; Ekonomie
rigorózní řízení, promoce, imatrikulace
doktorská stipendia, účelová stipendia pro doktorandy

222 112 224 marie.stanovska@fsv.cuni.cz 205
Bc. Michaela Čuprová

doktorské studijní programy: Mediální studia
vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti
příprava pro institucionální akreditaci

222 112 219 michaela.cuprova@fsv.cuni.cz 205

Přehled školitelů

Vhodného školitele pro svou disertační práci si můžete vyhledat v aplikaci Přehled školitelů v SIS, kde lze zjistit názvy témat disertačních prací, které daný školitel aktuálně vede.

Prostřednictvím e-mailové adresy  uvedené v aplikaci je následně možné vybraného školitele kontaktovat.