Německá a středoevropská studia

Německá a středoevropská studia

Binacionální magisterský obor Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien, vyučovaný na Institutu mezinárodních studií a akreditovaný ve spolupráci s Pedagogickou univerzitou v Krakově, je založen interdisciplinárně. Opírá se zejména o přístupy moderních a soudobých dějín, politických věd a věd o kultuře. Studentům nabízí možnost zaměřit se na Německo a střední Evropu. Absolventi oboru získávají dvojí diplom (double-degree).

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Studenti Německých a středoevropských studií vyjíždějí automaticky na semestr k našim partnerům v Krakově. Během studia navštěvovují kurzy v češtině a němčině, doplňkově také v angličtině. Řadu přednášek a seminářů vyučují přímo odborníci z Německa a Rakouska. Katedra německých a rakouských studií podporuje studenty při hledání stáží v německojazyčných institucích, organizacích nebo firmách. Díky omezenému počtu přijímaných studentů panuje na katedře přátelská atmosféra.

Absolvent studijního oboru Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien disponuje širokými a hlubokými znalostmi moderních dějin, politiky, mezinárodních vztahů a socio-kulturního vývoje ve specifickém zaměření na historicky definované regiony Německa, českých zemí, Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska, jež odpovídá a reflektuje současný stav poznání.

Počet přijatých v r. 2017

12

Přijímací řízení

jednokolové, ústní

ověření jazykových předpokladů (němčina a angličtina) 

motivace ke studiu vycházející ze seznamu přečtené literatury

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Německá a středoevropská studia se koná 16. 1. 2018 od 11:00.