Horizont 2020

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

Akce Marie Skłodowska-Curie 

Research and Innovation Staff Exchange MSCA-RISE-2019
fakultní uzávěrka: 22/3/2019

ERC granty

ERC Proof of Concept Grant
fakultní uzávěrky, 3 termíny podání: 15/2/2019, 18/4/2019, 12/9/2019

SwafS (Science with and for Society)

SwafS-09-2018-2019 Supporting research organisations to implement gender equality plans
fakultní uzávěrka: 25/3/2019

Podrobný seznam dalších aktuálních společenskovědních výzev naleznete zde.

OČEKÁVANÉ VÝZVY

Akce Marie Skłodowska-Curie

  • MSCA CO-FUND  FP Fellowship programmes, DP Doctoral programmes
    otevření výzvy: 4/4/2019, fakultní uzávěrka: 19/9/2019 

 

Horizont 2020

Jedná se o mezinárodní program podpory výzkumu a inovací na evropské úrovni v letech 2014-2020. Žádost o podporu mohou podat výzkumní pracovníci z jakékoli oblasti výzkumu a v jakékoli fázi profesní dráhy. 

Výzkumné a inovační akce (RIA) 

Mobilitní programy Marie Sklodowska-Curie akce (MSCA) 

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) 

Inovační akce (IA) 

Koordinační a podpůrné akce (CSA)

Oddělění vědy poskytuje:

  • Informace o grantových výzvách programu H2020 a možnostech, jak se do něj zapojit
  • Koordinační podporu v přípravné fázi Vašeho projektového záměru
  • Administrativně správní podporu ve fázi realizace Vašeho projektu 
  • Zprostředkujeme komunikaci v rámci FSV UK, rektorátem, Technologickým Centrem AV ČR a Evropskou komisí

Metodický pokyn pro podávání projektů 

Přehled všech výzev  

Podrobné informace o životním cyklu projektu

 

Kontakt

Lenka Zemanová, Cert HE
Tel.: 222 112 171
1. patro (č. 114)

Oddělení vědy
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Smetanovo nábř. 6, Praha 1
110 01

 

Odkazy na informace o H2020

Univerzita Karlova - Evropské centrum 
Evropská komise - informace o programu 
Technologické centrum AV ČR - národní kontaktní pracoviště pro H2020
NICER - národní informační centrum pro evropský výzkum