UNCE

UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Obecné informace o soutěži

Soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE) má za cíl účelovou podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Poprvé byla vyhlášena v roce 2011, podpořené projekty jsou realizovány od roku 2012 s předpokládaným termínem ukončení k 31. 12. 2017. První kolo soutěže se řídí Zásadami, které byly vydány opatřením rektora č. 9/2011 a novelizovány opatřením rektora č. 15/2013. Druhé kolo soutěže bylo vyhlášeno 1. června 2017 (viz opatření rektora č. 44/2017) a řídí se Zásadami vydanými opatřením rektora č. 43/2017. Podrobné informace k soutěži jsou dostupné na stránkách Univerzity Karlovy.

 

Projekty UNCE řešené na FSV UK

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Spoluřešitelská pracoviště Doba řešení
UNCE/HUM/009

Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti

Hana KUBÁTOVÁ, M.A., Ph.D. LFP, MFF, FF, PF 1.1.2018-31.12.2023
UNCE/HUM/028

Pražské centrum pro výzkum míru

prof. Dr. Harald MÜLLER

PF 1.1.2018-31.12.2023
UNCE/HUM/037 Spojení člověk-stroj a jeho vliv na mezinárodní řád doc. PhDr. RNDr. Nikola HYNEK, Ph.D., M.A.
 
  1.1.2018-31.12.2022
UNCE/HUM/038 Centrum pro pokročilá ekonomická studia prof. Ing. Štěpán JURAJDA, Ph.D. (CERGE-EI) IES FSV 1.1.2018-31.12.2023