Nabídky stipendií

Program Masaryk Distinguished Chair in Israel

Masaryk Distinguished Chair je společným programem vlád České republiky a Izraele, jehož cílem je podpořit výzkumné a výukové pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na partnerské hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, program je však otevřen i zájemcům ze všech jiných vědních disciplín. Veškerá finanční a administrativní podpora je zajištěna ze strany IDC Herzliya, úspěšní žadatelé navíc obdrží paušální grant ve výši 500 USD na týden pobytu.

Více informací

Přihlášky včetně příloh (CV, bibliografie, doporučujícího dopisu, atd.) v angličtině pošlete na nguyenova@czs.muni.cz do 30. listopadu 2018.

Pracademic Fellowship Program

Americká akademická asociace American Political Science Association (APSA) nabízí v rámci Pracademic Fellowship Program stipendijní pobyt ve federálních agenturách USA ve Washingtonu, DC pro akademiky z oborů Political science, Public Administration, Public Policy and related fields.  

Uzávěrka přihlášek je 14. října 2018

Více informace

University of Oxford – Ertegun Graduate Scholarship programme in the humanities

University of Oxford nabízí studentům stipendijní program Ertegun Graduate Scholarship programme in the humanities

Více informací

Přihláška

AMOS – Vzdělávací fond Broumovska

Využijte možnosti získání finančního příspěvku na studijní pobyt v zahraničí nebo v rámci ČR od AMOS – Vzdělávacího fondu Broumovska.

Do výzvy se mohou přihlásit i studenti vyjíždějící na Erasmus aj., kdy jim může být poskytnut příspěvek například na pokrytí nákladů na dopravu nebo jiné základní potřeby. Jedinou podmínkou je, aby měli případní uchazeči vazbu na region Broumovska.

Více informací

Nabídka stipendií v Německu

Německá katolická stipendijní organizace KAAD nabízí studijní a badatelská stipendia pro pobyty v Německu. Délka stipendia činí 2-36 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 750,- do 2000,- EUR/měsíčně včetně úhrady cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního pojištění.

Více informací naleznete zde

BTHA – Stipendijní pobyt v Bavorsku

Českobavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí studentům, vyučujícím a vědeckým pracovníkům českých veřejných vysokých škol a univerzit možnost žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku. 

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/2020 je 1. prosince 2018.

Více informací