Soutěže

Literání cena Vladimíra Vokolka 2018

Statutární město Děčín a Městská knihovna Děčín vyhlašují již XXII. ročník literární soutěže „Literární cena Vladimíra Vokolka 2018“. Letošní ročník soutěže má uzávěrku 16. prosince 2018.

Soutěž se mj. snaží kultivovaným způsobem popularizovat dílo děčínského básníka Vladimíra Vokolka (rodáka z Pardubic) a v neposlední řadě vytvářet „kolbiště“ pro mladou tvorbu a připravovat tak nadějné autory k vydání prvních sbírek.

Více informací o soutěži

7. ročník Studentské soutěže: Diplomové práce z kategorií Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy

Nakladatelství Academia vyhlašuje nový ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce. 

Základní informace: 

  • Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. října 2017 do 15. října 2018 a oceněna známkou výborně
  • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail do 31. října 2018 (včetně všech podkladů)
  • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena
  • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2019
  • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech)

Více informací naleznete zde

Literární soutěž pro studenty "Sea of Words"

European Institute of the Mediterranean (IEMed) Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur v euro-středomořském regionu (ALF) pořádají literární soutěž. 

Soutěží se o nejlepší povídku v rozsahu do 2500 slov na téma “Youths, Stereotypes and Radicalisation”. Nejlepších 15 autorů z celé Evropy a jižního a východního Středomoří bude pozváno do Barcelony.

více informací