Červen 2017
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kontakt
+420 222 112 111
Smetanovo nábřeží 6
Praha 1, 110 01
více


Připojte se k nám!
Naši partneři
>



Přijímací řízení na FSV UK

Informace k přijímacímu řízení naleznete zde na webu v sekci "Uchazeči", aktuality zde: Přijímací řízení na akademický rok 2017/2018 na Fakultě sociálních věd.

S dotazy se můžete obracet také na studijní oddělení.


AS UK k současnému stavu výhledového financování vysokých škol

Fakulta sociálních věd UK se připojuje k vyjádření AS UK:

AS UK k současnému stavu výhledového financování vysokých škol

Akademický senát UK (AS UK) vyjadřuje krajní znepokojení nad tím, že v návrhu rozpočtu na rok 2018 bylo opět ignorováno řešení dlouhodobého propadu financování veřejných vysokých škol.

AS UK rozhořčeně konstatuje, že politická reprezentace v rozporu se svými opakovanými deklaracemi systematicky zanedbává základní potřeby veřejných vysokých škol a tím ohrožuje systém terciárního vzdělávání v ČR.

AS UK vyjadřuje porozumění snahám akademické obce v ČR upozornit na kritickou situaci veřejných vysokých škol formou protestních akcí v říjnu 2017. Pokud nedojde k nápravě, je připraven tyto akce aktivně podpořit.

Akademický senát UK



21. Festival Pavlač

Legendární festival ve středu 28. června 2017 od 17:00 už po jednadvacáté odemkne dveře na všechny pavlače Na Hollaru.

událost na Facebooku



BISA's Michael Nicholson Thesis Prize pro dr. Eberleho (IMS)

Gratulujeme členu Institutu mezinárodních studií FSV UK, Jakubovi Eberlemu, Ph.D., který získal prestižní ocenění BISA's Michael Nicholson Thesis Prize.

Toto ocenění každoročně uděluje British International Studies Association autorovi nebo autorce nejlepší disertační práce z oboru mezinárodních studií.



Ocenění za přínos oboru pro dr. Hejlovou (IKSŽ)

Denisa Hejlová, Ph.D., vedoucí katedry marketingové komunikace a PR IKSŽ získala 14. 6. 2017 ocenění Asociace PR agentur za přínos oboru.

Asociace dr. Hejlovou odměnila za dlouhodobou kultivaci a vybudování akademického výzkumu v oboru

Gratulujeme!

"I cesta je cíl" - video k ocenění dr. Hejlové



Vyhlášení volby kandidátky či kandidáta na funkci děkana

Akademický senát FSV UK vyhlašuje volbu kandidátky či kandidáta na funkci děkana Fakulty sociálních věd UK.

Návrh kandidatury může podat kterýkoliv člen akademické obce fakulty písemně k rukám předsedy Volební komise. Nutnými přílohami návrhu jsou:

- písemný souhlas navrhované(-ho);

- strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů;

- koncepce rozvoje Fakulty sociálních věd UK v doporučeném rozsahu deseti (10) stran, která se stane základem Strategického záměru pro funkční období příštího děkana a bude obsahovat vedle hlavních cílů rozvoje a způsobů jejich dosažení i představu o složení kolegia děkana;

- v případě kandidátů narozených před 1. 12. 1971 platné lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.

Za závaznou bude považována písemně doručená a podepsaná verze návrhu a příloh.

Podrobné informace vč. kontaktu a harmonogramu volby kandidátky či kandidáta na děkana naleznete na stránkách Akademického senátu FSV UK: Volba kandidáta na funkci děkana 2017.



Vyhlášení 22. ročníku soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlašuje 22. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška v kategoriích bakalářské, magisterské a dizertační práce na téma "Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace". Uzávěrka pro zasílání nominovaných prací je do 14. července 2017.

Více informací o Ceně Josefa Vavrouška najdete zde.

Podrobnější informace k aktuálnímu vyhlášení v příloze: Vyhlášení 22. ročníku soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA




Letní provoz budov Hollar a Opletalova

Od 1. července do 31. srpna 2017 bude omezen provoz v budovách Hollar a Opletalova. Obě budovy budou otevřeny každý den od 7:00 do 19:00 hodin.






IES FSV UK byl přijat do CFA University Affiliation Programu

Institut ekonomických studií FSV UK byl přijat do programu University Affiliation Program institutu Chartered Financial Analyst (CFA).

České studijní programy na IES FSV UK byly uznány institutem CFA již v roce 2013 jako vůbec první v ČR. V květnu 2017 pak byly české i anglické bakalářské a magisterské programy přijaty do nového CFA University Affiliation Programu. Tyto studijní programy byly vyhodnoceny jako vhodné pro přípravu studentů na profesní zkoušky CFA.

Díky členství IES FSV UK mají studenti také volný přístup k online materiálům CFA a mohou získat studentská stipendia, která částečně pokryjí náklady na CFA zkoušky.

více informací



Uzavření zastávky metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017

Dovolujeme si informovat návštěvníky areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích o uzavření stanice metra trasy B Jinonice v termínu od 7. 1. 2017 do 7. 8. 2017 z důvodu kompletní modernizace její veřejné části.

V době výluky bude zajištěna náhradní autobusová doprava.

V návaznosti na výsledky přepravních průzkumů a současně zahájení letního semestru na Univerzitě Karlově dochází od pondělí 20. února 2017 k posílení provozu autobusové linky číslo 137 ve vybrané období pracovního dne (přibližně od 7.40 hodin do 9.20 hodin).

Další informace:

DPP: Dočasné uzavření stanice metra B Jinonice

MČ Praha 5: Dopravní opatření v návaznostni na uzavření zastávky metra Jinonice




Vítejte na stránkách Fakulty sociálních věd