Září 2015
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Kontakt
+420 222 112 111
Smetanovo nábřeží 6
Praha 1, 110 01
více


Připojte se k nám!
Naši partneři
>Zápis do prvních ročníků ak. roku 2015/2016

Zápis do prvních ročníků 2015/2016 bakalářského a navazujícího magisterského studia bude probíhat podle následujícího harmonogramu.

Uchazeči, kteří doposud nedodali ověřený doklad o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom z bakalářského studia), ho musí při zápisu dodat. Bez tohoto dokladu nemohou být zapsáni.

Pokud se uchazeč nemůže ze závažných důvodů dostavit, musí mít osoba, která ho zastupuje, plnou moc.

Pro rychlejší odbavení u zápisu doporučujeme stáhnout si potvrzení o studiu a přinést si ho předvyplněné.


Studijní odděleníKonference IPS - Proměny a důsledky politických institucí

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci interních doktorandů Institutu politologických studií FSV UK s názvem PROMĚNY A DŮSLEDKY POLITICKÝCH INSTITUCÍ, která je pořádána v rámci specifického vysokoškolského výzkumu.

Konference se koná ve čtvrtek 17. září 2015.

Podrobný program naleznete v příloze
Pozvánka: Mezinárodní konference o politickém marketingu

Katedra marketingové komunikace a PR zve srdečně všechny zájemce na prestižní Mezinárodní konferenci o politickém marketingu, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. září 2015 v budově Hollar.

Více informací naleznete v programu konference.


PlakátFSV UK se připojuje k univerzitní podpoře uprchlíků

Podpora Univerzity Karlovy uprchlíků ze zemí, v nichž dochází k soustavnému porušování lidských práv a svobod, jakož i k útlakům, šikaně nebo represím


Rozhodnutí odpustit uprchlíkům, kteří získají azyl a právo pobytu na území ČR, školné v placených studijních programech v anglickém jazyce učinila Univerzita Karlova v souladu s humanistickou tradicí, z níž vyrůstá a na níž spočívá. Svým solidárním postojem k uprchlíkům chce Univerzita Karlova připomenout nejen to, že je vzdělání efektivním nástrojem sociálního začlenění jednotlivců do společnosti, ale také své přesvědčení, že vzdělání představuje univerzální hodnotu, jíž by měla každá společnost ochraňovat a rozvíjet.

Svým vstřícným krokem k uprchlíkům přijatým Českou republikou Univerzita Karlova nijak neslevuje z vysokých nároků, které na uchazeče o studium na svých fakultách obvykle klade. Podmínkou přijetí i v tomto případě zůstává úspěšné absolvování přijímacího řízení včetně zkoušky z angličtiny a splnění dalších podmínek stanovených v přijímacím řízení.

Odpuštěním školného v placených studijních programech v anglickém jazyce a ubytováním této specifické skupiny studentů Univerzita Karlova předjímá jejich obtížnou ekonomickou a sociální situaci (systematická nezaměstnanost, neexistence rodinných a jiných lokálních sociálních sítí, neznalost prostředí).

Univerzita Karlova je přesvědčena o tom, že svým programem podpory uprchlíků vychází vstříc zájmu naší společnosti, pro kterou se vzdělaní a sociálně začlenění cizinci mohou stát nikoli hrozbou, ale obohacením.Politické aktérství žen v historii: středoevropský kontext

Zveme vás k podávání abstraktů příspěvků speciálního čísla časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum / Gender, Equal Opportunities, Research.

Číslo je věnováno tématu Politické aktérství žen v historii: středoevropský kontext. Máte-li zájem publikovat v tomto čísle, pošlete abstrakt příspěvku nejpozději do 30. 9. 2015. Vítány jsou rovněž odborné recenze a zprávy vztahující se k tématu. Číslo je plánováno k publikaci v druhé polovině roku 2016. Hostující editorky: Jitka Gelnarová a Marie Fousková. Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum je recenzovaný vědecký transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

více informací

Vítejte na stránkách Fakulty sociálních věd