Červenec 2017
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Kontakt
+420 222 112 111
Smetanovo nábřeží 6
Praha 1, 110 01
více


Připojte se k nám!
Naši partneři
>Přijímací řízení na FSV UK

Informace k přijímacímu řízení naleznete zde na webu v sekci "Uchazeči", aktuality zde: Přijímací řízení na akademický rok 2017/2018 na Fakultě sociálních věd.

S dotazy se můžete obracet také na studijní oddělení.Vyhlášení volby kandidátky či kandidáta na funkci děkana

Akademický senát FSV UK vyhlašuje volbu kandidátky či kandidáta na funkci děkana Fakulty sociálních věd UK.

Návrh kandidatury může podat kterýkoliv člen akademické obce fakulty písemně k rukám předsedy Volební komise. Nutnými přílohami návrhu jsou:

- písemný souhlas navrhované(-ho);

- strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů;

- koncepce rozvoje Fakulty sociálních věd UK v doporučeném rozsahu deseti (10) stran, která se stane základem Strategického záměru pro funkční období příštího děkana a bude obsahovat vedle hlavních cílů rozvoje a způsobů jejich dosažení i představu o složení kolegia děkana;

- v případě kandidátů narozených před 1. 12. 1971 platné lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.

Za závaznou bude považována písemně doručená a podepsaná verze návrhu a příloh.

Podrobné informace vč. kontaktu a harmonogramu volby kandidátky či kandidáta na děkana naleznete na stránkách Akademického senátu FSV UK: Volba kandidáta na funkci děkana 2017.Vyhlášení 24. ročníku soutěže o Bolzanovu cenu

Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 24. ročník (2016/2017) soutěže o Bolzanovu cenu.

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tématickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.

Přihlášky dle platného Statutu cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy s vyjádřením fakulty přijímá Informační, poradenské a sociální centrum RUK nejpozději do 31. října 2017.
Erasmus Mundus Joint Master Degree na IMS

Nový anglický magisterský program European Politics and Society (EPS) na Katedře Evropských studií Institutu mezinárodních studií FSV UK získal na čtyři roky financování v rámci projektu Erasmus Mundus a označení Erasmus Mundus Joint Master Degree.

Poprvé v historii Univerzity Karlovy je tak česká strana koordinátorem mezinárodního konsorcia (jehož členy jsou dále Univerzita v Leidenu, Jagellonská Univerzita v Krakově a Univerzita Pompeu Fabra v Barceloně), které získalo toto prestižní označení. 

Akademickou garantkou nového programu, který bude zahájen v akademickém roce 2017/2018, je prof. Lenka Rovná a za úspěšnou realizaci projektu v rámci IMS jsou zodpovědní jeho koordinátoři Mgr. Eliška Tomalová Ph.D. a PhDr. Martin Mejstřík.Letní provoz budov Hollar a Opletalova

Od 1. července do 31. srpna 2017 bude omezen provoz v budovách Hollar a Opletalova. Obě budovy budou otevřeny každý den od 7:00 do 19:00 hodin.


Uzavření zastávky metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017

Dovolujeme si informovat návštěvníky areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích o uzavření stanice metra trasy B Jinonice v termínu od 7. 1. 2017 do 7. 8. 2017 z důvodu kompletní modernizace její veřejné části.

V době výluky bude zajištěna náhradní autobusová doprava.

V návaznosti na výsledky přepravních průzkumů a současně zahájení letního semestru na Univerzitě Karlově dochází od pondělí 20. února 2017 k posílení provozu autobusové linky číslo 137 ve vybrané období pracovního dne (přibližně od 7.40 hodin do 9.20 hodin).

Další informace:

DPP: Dočasné uzavření stanice metra B Jinonice

MČ Praha 5: Dopravní opatření v návaznostni na uzavření zastávky metra Jinonice
Vítejte na stránkách Fakulty sociálních věd