Letní školy

AKTUÁLNĚ: LETNÍ ŠKOLY 2019

Vyhlašujeme výběrové řízení na letní školy: AIPES, EJI a HKBU Summer School. Více informací a seznam požadovaných dokumentů naleznete níže. Termín pro doručení dokumentů je pátek 1. 2. 2019 do 11:00 k rukám Anetě Höschlové (Hollar, kancelář 217).

LETNÍ ŠKOLA AIPES V PRAZE

Organizace Fund for American Studies loni oslavila výročí 25 let svobody vzdělávání v Evropě. TFAS založila svůj první letní program, the American Institute on Political and Economic Systems (AIPES) v Praze v roce 1993. Tento program nyní zastřešuje Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky této úspěšné spolupráci prošlo programy TFAS během posledních 25 let více než 2500 studentů z 50 různých států. 

AIPES je komplexní letní škola. Nabízí akademické přednášky v oborech konflikt management, politická ekonomie, politická filosofie a etika ve společnosti. Tyto kurzy jsou vyučovány americkými profesory. AIPES nabízí také dva workshopy: economics in transition and democracies in transition, které jsou vyučovány mezinárodními experty. Úspěšní absolventi programu obdrží 9 ECTS.

Více informací: ZDE

Datum: 13. 7. - 3. 8. 2019. 

Kde: Praha

Počet míst pro studenty FSV: 4 (2 nejlepší kandidáti  získají plně hrazenou účast, 2 další kandidáti obdrží možnost zúčastnit se programu v plném rozsahu za poplatek 2000 Kč)

Případné zájemce bychom rádi upozornili, že jazykem celého programu je angličtina a pro jeho úspěšné zvládnutí doporučujeme úroveň angličtiny C1. Součástí pobytu je ubytování na koleji po celou dobu programu.

Zájemci o letní školu dodají:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (ke každé přihlášce)
 • Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr), Mgr. studenti dodají výsledky i za své Bc. studium, může být češtině nebo angličtině
 • Životopis v angličtině
 • Motivační dopis v angličtině
 • Doporučující dopis od akademika/garanta z FSV UK v angličtině
 • Potvrzení o jazykové způsobilosti (jazykový certifikát nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)
 • Všichni zájemci také vyplní online E-application

Deadline podávání přihlášek je v pátek 1. února  v 11:00. Požadované dokumenty se odevzdávají fyzicky Anetě Höschlové v kanceláři 217. Případné ústní pohovory proběhnou v první polovině února.

Vybraní uchazeči poté budou muset do 1. dubna vyplnit online přihlášku a dodat další dokumenty, jedním z požadavků je doporučující dopis od akademika z FSV, o který je třeba zažádat s dostatečným předstihem.

LETNÍ ŠKOLA EUROPEAN JOURNALISM INSTITUTE (EJI) V PRAZE

Letní škola EJI je nabízí příležitost pro vynikající studenty a profesionální novináře, aby se dozvěděli více o novinářství a problematice veřejné politiky a zároveň načerpali praktické zkušenosti během jednoho týdne v Praze.

Letní škola EJI je pořádána americkou organizací The Fund for American Studies (TFAS) ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Letní škola zahrnuje ubytování, alespoň dvě jídla denně, mnoho významných osobností, přednášky, kulturní a sociální akce a příležitosti k profesnímu rozvoji a networkingu.

EJI poskytuje akademické zkušenosti, podporuje dialogy, které překračují hranice, a vytváří globální síť zodpovědných budoucích vůdčích osobností.

EJI propojuje studenty žurnalistiky a novináře z různých profesních prostředí. Účastníci ze Severní Ameriky, Evropy a Střední Asie budou zkoumat zásadní otázky související s etikou žurnalistiky, náboženským, konfliktními a obchodními zprávami. Rozmanité národnosti, náboženství a etnické skupiny, které jsou zastoupeny na EJI, dávají účastníkům příležitost vzájemně komunikovat, učit se a sdílet své zkušenosti způsobem, který bude prospěšný pro jejich vzdělávací a profesní rozvoj.

Jazykem celého programu je angličtina a pro jeho úspěšné zvládnutí doporučujeme úroveň angličtiny C1.

Datum: 7. - 13. července 2019

Kde: Praha

Počet míst pro FSV: 2 (jeden kandidát získá plně hrazenou účast, druhý kandidát v pořadí bude muset hradit poplatek 2000 Kč)

Zájemci o letní školu dodají:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (ke každé přihlášce)
 • Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr), Mgr. studenti dodají výsledky i za své Bc. studium, může být češtině nebo angličtině
 • Životopis v angličtině
 • Motivační dopis v angličtině
 • Doporučující dopis od akademika/garanta z FSV UK v angličtině
 • Potvrzení o jazykové způsobilosti (jazykový certifikát nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)
 • Všichni zájemci také vyplní online E-application

 

Deadline pro odevzdání níže uvedených dokumentů je pátek 1. února do 11:00 Anetě Höschlové v místnosti 217. Případné ústní pohovory proběhnou v první polovině února.

Nominovaní studenti budou muset poté do 1. 5. vyplnit online přihlášku a dodat další požadované dokumenty.

Více informací o programu: ZDE

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA NA HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY

Termín: 2. 7. - 1. 8. 2019

Hong Kong

Počet míst pro FSV: 2

 • Hong Kong Baptist University nabízí 2 místa pro studenta/ku bakalářského programu UK FSV.
 • Podmínky účasti ve výběru: aktuální studium bakalářského programu, studijní průměr do 2,00, doklad o znalosti anglického jazyka, nejlépe TOEFL certifikát (min. 550 (paperbased), 80 (internet-based)) nebo IELTS (min. požadavek 6,0), případně potvrzení z KJP
 • Letní škola nabízí přes 30 kurzů z široké nabídky oborů: Business, Communication, Economics, English, Film, Finance, History, Journalism, Marketing, Religion, Science and Sociology.
 • Letní škola je hodnocená maximálně 6 ECTS kredity podle počtu kurzů. Každý kurz je hodnocen 2-3 ECTS kredity. V rámci možností nabízených studijním plánem (a po dohodě s garantem studia) mohou být studentovi na FSV UK uznány.
 • Studenti dále mají možnost zúčastnit se doprovodného programu kulturních a společenských aktivit.
 • Ubytování: studenti budou ubytovaní ve dvoulůžkových pokojích přímo v kampusu univerzity
 • Předpokládané náklady jsou vyčíslené v příloze níže. Vybraný uchazeč si může zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK. Vybraní studenti nehradí školné.
 • Kompletní informace

Zájemci o letní školu dodají:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (ke každé přihlášce)
 • Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr), Mgr. studenti dodají výsledky i za své Bc. studium, může být češtině nebo angličtině
 • Životopis v angličtině
 • Motivační dopis v angličtině
 • Doporučující dopis od akademika/garanta z FSV UK v angličtině
 • Potvrzení o jazykové způsobilosti viz podmínky nahoře nebo nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy
 • Všichni zájemci také vyplní online E-application

Termín přihlašování a odevzdání dokumentů do pátku 1. 2. 2019 do 11:00. Případné ústní pohovory proběhnou v první polovině února.

 

V případě výběru bude student/ka požádán/a o urychlené dodání následujících dokumentů:

 • Application of Enrollment (obdržíte od koordinátorky)
 • Imigrační formulář 
 • Výpis z bankovního účtu, který ověří dostatek finančních prostředků pro získání víz 
 • 2 kopie cestovního pasu
 • 3 fotografie pasového formátu

Letní školy

Letní školy v rámci mezifakultních dohod

Hong Kong

 • Mezinárodní letní škola na Hong Kong Baptist University

USA

 • AIPES/ FSV UK (LŠ v Praze)
 • Přihláška - Praha
 • Global Institute for Leadership and Civic Development v Raleigh, Severní Karolína

Praha

 • AIPES/ FSV UK (LŠ v Praze)
 • Global Institute for Leadership and Civic Development v Praze
 • The Missouri School of Journalism, The University of Missouri (LŠ v Praze, výběr studentů v gesci IKSŽ)
 • Intercultural Studies Summer Programme (LŠ v Praze)

Rusko

Studenti FSV UK získají slevu na školné (Kurz za 2 ECTS je nabízený za $354 + poplatek za ubytování)

Řecko

 • Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence in Europe (FSV, IHU, LSEE, PRIO)

Výběr studentů pro letní program na FSV v gesci IMS