Publikační činnost

Publikační činnost pracovníků FSV UK

Aktuální přehled publikační činnosti pracovníků FSV je možné najít na stránkách OBD Public.

V přehledu publikační činnosti pracovníků FSV, který je dostupný na stránkách Publikace FSV, lze nalézt odevzdané publikační výsledky od roku 1991 do roku 2012.