Mezifakultní dohody

Aktuálně: Výběrové řízení na LS 2018/2019

OZS vyhlašuje výběrové řízení na LS 2018/2019 v rámci mezifakultních dohod. Zájemci odevzdají veškeré potřebné dokumenty viz níže k rukám Anetě Höschlové (kancelář 217) do středy 25. dubna, 17:00 hodin vytištěné. Upozorňujeme, že akceptované budou pouze kompletní přihlášky. Seznam nabízených univerzit i počet míst najdete v sekcích věnovaných jednotlivým státům níže.

Ústní pohovory poté proběhnou se všemi přihlášenými ve čtvrtek 3. května dopoledne.

Těšíme se na vaše přihlášky.

Mezifakultní dohody

Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů FSV UK, které na základě písemných materiálů a pohovoru s uchazeči provádí konečný výběr nominovaných.

Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné, veškeré
další náklady si musí hradit sami. Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru: Aktuální studium minimálně 2. semestru
Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky; velmi dobrá
angličtina (viz poznámky níže), studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen).

Podmínky studijních pobytů v rámci mezifakultních dohod

1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:

Přihláška (níže vypsané dokumenty) se fyzicky odevzdává na OZS Mgr. Anetě Höschlové, kancelář č. 217. Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu.

Přihláška obsahuje následující dokumenty:

  • Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr), Mgr. studenti dodají výsledky i za své Bc. studium, pokud ho absolvovali na FSV, může být češtině nebo angličtině
  • Životopis v angličtině
  • Motivační dopis v angličtině
  • Doporučující dopis od akademika/garanta z FSV UK v angličtině
  • Konkrétní studijní plán v angličtině (neplatí pro jarní a letní školy), jedná se o seznam předmětů, které plánujete na zahraniční škole absolvovat, není závazný
  • Potvrzení o jazykové způsobilosti (jazykový certifikát nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)
  • Kopie pasu

2. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě

3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:

4. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty

  • Transcript of Records - vydaný hostitelskou univerzitou
  • Confirmation of Stay - vydaný hostitelskou univerzitou
  • Závěrečná zpráva - studentská mobilita

Formulář Závěrečné zprávy - studentská mobilita

5. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboru

Seznam mezifakultních dohod