Meziuniverzitní dohody

Aktuálně

OZS vyhlašuje:

1) Výběrové řízení na stipendijní pobyty v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce. Jedná se o semestrální pobyty v Německu a Švýcarsku na akademický rok 2018/2019 (ZS i LS) a na letní školy. Podrobné informace naleznete: ZDE

2) Dovýběry na ZS 2018/2019, podrobné informace naleznete: ZDE

Požadované dokumenty je třeba dodat na OZS Anetě Höschlové, kancelář 217, do pátku 2. 2. 11:00.

Pohovory proběhnou ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 9:30 na Hollaru.

Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů RUK. Uchazeči podávají přihlášky ve fakultním stanoveném termínu na Oddělení zahraničních styků FSV, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.

Výběrové řízení je dvoukolové:

 1. kolo: ústní pohovory na FSV
 2. kolo: výběr z kandidátů všech fakult na rektorátu UK

Podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách rektorátu UK - meziuniverzitní dohody 

Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci meziuniverzitní dohody neplatí školné, veškeré
další náklady si musí hradit sami. Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru: studijní průměr do 2,00; aktuální zápis minimálně do 2. ročníku
Bc. studia nebo minimálně do 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky; velmi dobrá
angličtina (viz poznámky níže).

Podmínky studijních pobytů v rámci meziuniverzitních dohod

 

1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:

E-application

2. Přihláška obsahuje následující dokumenty (neplatí pro stipendijní pobyty v Německu a Švýcarsku):

Přihláška se fyzicky odevzdává na OZS Anetě Höschlové, kancelář č. 217 ve dvou vyhotoveních. Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu.

 • CV (uveďte e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis od akademika/garanta FSV UK v AJ
 • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – angličtina (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)
 • kopie pasu

3. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě 

Opatření děkana

4. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:

5. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty

 • Transcript of Records - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Confirmation of Stay - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Závěrečná zpráva - studentská mobilita

Formulář Závěrečné zprávy - studentská mobilita

6. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboru

Seznam meziuniverzitních dohod